75% е заетостта на завършилите професионално образование

Професионалното образование и обучение са умен избор – както за младите хора, така и за възрастните, който води до високи постижения в образованието, до висококачествени работни места и до по-големи шансове за намиране на работа, заявиха от Европейската комисия по повод седмицата на професионалните умения.

„Благодарение на професионалното образование и обучение човек може да има вълнуваща и носеща удовлетворение кариера във всички сфери на живота – като пилот, филмов творец, авиотехник и много други! Нещо повече, професионалното образование и обучение и професионалните стажове дават на хората подходящите умения, които отговарят на нуждите на трудовия пазар през 21-ви век“, каза комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

49% от учениците от горните класове на средните училища в Европа участват в професионално образование и обучение на гимназиално равнище (2016 г.). Заетостта на наскоро завършилите професионално образование и обучение в Европа е 74,8% (2017 г.), по данни на Евростат.

Процентът на нискоквалифицираните възрастни лица в Европа постоянно намалява, благодарение на помощта по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), но при равнище от 22,5% (2017 г.) продължава да е прекалено висок. 10,9% от населението на Европа участва в обучение за възрастни (2017 г.), сочи още статистиката.

Европейската седмица на професионалните умения цели да подобри осведомеността за многобройните възможности, осигурявани благодарение на професионалното образование и обучение, както и да насърчи повече хора да участват и да научат какво тази седмица може да им предложи. Тази година в рамките на Седмицата се поставя акцент и върху бъдещето на професионалното образование и обучение — разглеждат се теми като цифровизацията и засилването на международния аспект на професионалното образование и обучение.

В рамките на кампанията в няколко държави членки се организират прояви, свързани с откриването, и дни на работодателите. Също така са определени 26 национални и общоевропейски посланици, които да повишават осведомеността за инициативата, а през Седмицата ще бъдат връчени награди за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение.

Седмицата се организира с активното участие и подкрепа на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и Европейската фондация за обучение. Под наслова „Открий таланта си“ хиляди млади хора в цяла Европа ще се запознаят със съществуващите възможности за обучение и кариера, благодарение на професионалното образование и обучение, в рамките на над 1 000 прояви, които ще се провеждат до декември 2018 г.

Коментар