Нужна е реформа в професионалното обучение

Състезанието по керамика е една от новостите в Панорамата на професионалното образование

Състезанието по керамика е една от новостите в Панорамата на професионалното образование

Трябва да предприемем реални стъпки, за да създадем условия за професионална и житейска реализация у нас, а не в чужбина, на българските учени, заяви д-р Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на Международен панаир Пловдив, при откриване на Панорамата на професионалното образование.

Повече от 400 ученици от над 200 професионални гимназии от цялата страна се представят на  най-големия форум за популяризиране на професионалното образование в България. Панорамата ще покаже „накъде трябва да вървим в тази област”, каза заместник-министър Атанаска Тенева и допълни, че „тук са заложени перспективите за реформа в професионалното обучение”.

Целта на инициативата е да подпомогне професионалното ориентиране на младежите и да даде старт на тяхната кариера. Панорамата се подкрепя от много фирми, бизнес структури и работодателски организации, като така се активизират връзките между училището и реалната икономика.

Същата идея стои в основата и на Международния панаир на тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2014, който започна вчера. Участниците  в 127 учебни предприятия от пет държави демонстрират умения по предприемачество и мениджмънт. Двете прояви помагат за реализацията на младите хора, като им дават възможност за изява и за срещи с  бъдещи работодатели.

Коментар