Измамите с онлайн плащания ще се удвоят за пет години

Проучване на изследователската компания Juniper Research разкрива мащаба на измамите при онлайн плащания и се ангажира с прогноза за размера на загубите в близките няколко години.

Измамите при онлайн плащания за стоки и услуги се очаква да достигнат 22 млрд. долара в световен мащаб през настоящата година. В следващите пет години размерът на тези загуби ще нарасне над два пъти, като за 2023 г. анализаторите прогнозират онлайн измами на стойност 48 млрд. долара.

Критично важен фактор за нарастващите загуби от измами при онлайн плащания е недостатъчно високото ниво на защита на персоналните данни, което прави възможни кражбите им, сочи докладът, базиран на анализ на различни аспекти на проблема и на риска.

Според експертите на Juniper Research, мошениците често използват т.нар. „синтетични идентификатори“, получени чрез допълване с фиктивни данни на частично достоверна информация, придобита през слабите места в системите за защита.

Коментар