ЕС осигури суперкомпютри за термоядрен синтез

Европейската комисия ще предостави на учени, занимаващи се с термоядрен синтез, специален достъп до мрежата от най-мощните национални суперкомпютри (DEISA). Това ще им позволи да извършват сложни задачи, като например симулации на експлоатацията на термоядрен реактор.

Включването на европейските суперкомпютри в изследванията на нови потенциално неизчерпаеми източници на устойчива енергия дава надежди за ускоряване на работата по удовлетворяване на потребностите от енергия на планетата, посочиха от ЕК.

DEISA, за която ЕС отпусна 26 млн. евро за периода 2004-2011 г., използва услугите на европейската мрежа GÉANT, най-голямата в света, за да обменя огромните масиви от данни и изчислителна мощност на европейските суперкомпютри.

В момента учените работят по научноизследователския проект ITER (от латински „пътека“), който има за цел да демонстрира потенциала на термоядрения синтез като екологично чист, безопасен и траен източник на енергия.

Възможните източници на гориво за термоядрен синтез се намират в изобилие, а един грам гориво може да осигури количество енергия равно на енергията на 11 тона въглища.

Мащабните симулации на термоядрен синтез и на свойствата на частиците с помощта на авангардни суперкомпютри са особено важни за провеждане и разработване на настоящи и бъдещи термоядрени експерименти, заяви проф. Франк Дженко от института по физика на плазмата „Max Planck“.

Учени от 25 европейски държави и от целия свят участват в проекта ITER, който се осъществява в южна Франция. В момента DEISA управлява 12 от 100-те най-мощни суперкомпютъра в света, като осигурява на водещите европейски учени мощна, единна и лесна за ползване среда на високоефективни изчисления.