Родители: Видео уроците правят училището по-интересно

В поредната дискусия на инициативата Образование 4.0 участваха ангажирани с образованието и дигиталните технологии общественици (снимка: Виваком)

Дигиталните учебници и видео уроците ще направят обучението в училище интересно и привлекателно, заявиха родители по време на дискусия от инициативата Образование 4.0, организирана от Виваком и в. 24 часа.

Участниците в срещата предложиха да бъдат създадени истински дигитални учебници, които да не са електронно четими версии на хартиения учебник. Родителите са категорични, че трябва да се повиши използването на образователни платформи, защото те дават възможност на децата да получат знания по достъпен и увлекателен начин.

Повдигнат беше и въпросът за контрола на употребата на устройства в час – родителите предложиха да се използват програми за скрининг, с помощта на които да се проследи какво правят децата с електронните устройства. Контролът е важен и по отношение на здравословната продължителност на заниманията с „умни“ устройства.

Особено важно, според родителите, е да се запази балансът между дигиталното и традиционното образование, а някои предмети като писане и математика да се учат по традиционния начин.

Родителите смятат, че уменията на учителите са една от най-важните предпоставки за добро и качествено обучение. Предложено беше да се работи за повишаване на тяхната дигитална квалификация.

Дарин Маджаров (вляво), създател на образователна платформа Уча.се, разказа как децата могат да получат знания по достъпен и увлекателен начин (снимка: Виваком)

Общо е мнението на всички страни в образователния процес, че „дигитално образование“ означава преподаване, учене и цялостно общуване между учители-ученици-родители с помощта на дигитални устройства. Това е интересно и стимулиращо образование, което използва уменията и активността на децата в интернет и развива тяхната креативност, аналитично мислене, възможности за работа в екип.

Качественото образование, което гради нови умения паралелно с традиционните, като използва технологиите в процеса на обучение, е предпоставка за адекватна и успешна реализация на учениците в живота и на пазара на труда, смята участниците в дискусията.

Всяко дете на възраст 9-17 години използва интернет всеки ден. В същото време училището не е готово изобщо за този свят, е заключението на Центъра за безопасен интернет.

Коментари по темата: „Родители: Видео уроците правят училището по-интересно”

добавете коментар...

  1. Аман

    шот чаветътъ неи мат са научат да читат ве

Коментар