Алгоритмична търговия взема хляба на борсовите експерти

Борси и инвестиционни банки внедряват нови компютърни системи за алгоритмична търговия, за да си осигурят конкурентно предимство. Компютрите постепенно изместват търговците, много от които ще загубят работата си в близките години.
90% по-малко търговци ще работят във водещите инвестиционни банки през 2015 година в резултат на компютърната инвазия в сектора, според ново проучване на IBM, цитирано от cnet.com. Прогнозите сочат, че роботите навлизат устремно в борсовата търговия и няма кой да ги спре.
Инвестиционните банки и борсите внедрят най-бързите и сложни системи в опит да излязат пред конкурентите на един изключително динамичен пазар. Компютърните мозъци на тези институции използват набор от правила и алгоритми, които им позволяват да реагират мигновено на промените в пазарните условия и да извършват най-печелившите сделки.
Скоростта е едно от най-важните предимства на компютризираните системи пред хората, занимаващи се с борсова търговия. Друг плюс, който накланя везните към машините, е тяхната способност да работят денонощно, без да получават заплата.
Наскоро лондонската борса увеличи значително компютърния си капацитет, за да бъде в крак със засилващата се тенденция на алгоритмична търговия. Преди месеци пък издател на финансов бюлетин замени редакторите с компютри и специализиран софтуер, като си осигури по този начин мигновено генериране на последните новини и сериозни икономии от работни заплати.

Борсова търговия на роботите
В търсене на конкурентни предимства
Инвестиционни банки и борси внедряват сложни компютърни системи в опит да постигнат предимство пред конкурентите
Защо машините изместват хората
Компютрите имат две основни предимства пред хората – по-бързи са и работят денонощно без заплата
Прогнози за роботизацията
Компютрите ще изместват все повече хората от борсовата търговия. Прогнозите обаче варират широко – от 30 до 90% от търговците се очаква да бъдат заменени от компютри в следващите 10 години

По-малко застрашени да останат без работа са търговците от високо ниво, вземащи стратегически рискови решения, които са извън възможностите на компютърните системи. Именно тези висококвалифицирани експерти ще отстояват ролята на човека в една все по-роботизирана борсова търговия. 

Напълно компютризираната търговия обаче няма да се случи скоро, смятат анализатори от Tower Group. Те припомнят прогнозите на някои специалисти отпреди 20 години, които ни обещаваха безхартиен офис и безкешови общества.
Днес все още не можем нито без хартията, нито без парите в кеш. Също толкова пресилени са и очакванията за напълно компютризирана борсова търговия, убедени са експертите от Tower Group. Подобни прогнози са възможни, но не и вероятни, тъй като бизнесът е между хората, а не между машините.
В следващите 5 години броят на борсовите търговци ще намалее с около 20%, прогнозира Trader Group. След още 5, отстъплението на човека от борсовата търговия ще достигне 30%, според анализаторите.
За да оцелеят обаче, търговците ще трябва да положат сериозни усилия в усъвършенстване на своите умения. Тези, които не отговарят на новите изисквания, ще останат зад борда, заключава Trader Group.

Коментар