ERP.BG с награда за принос в ИТ образованието

Управляващият съдружник в ERP.BG доц. д-р Наталия Футекова (вляво) получи наградата „Принос в ИТ образованието” на сп. Business Lady (източник: ERP.BG)

Награда за принос в ИТ образованието в категория ИТ сектор получи ERP.BG, представена от управляващия съдружник доц. д-р Наталия Футекова, на осмите годишни награди на списание и клуб Business Lady. Софтуерната компания има дългосрочна политика за партньорство с българските университети и развитие на образованието по информационни технологии.

ERP.BG развива разнообразни дейности в подкрепа на много каузи. В рамките на своята програма за партньорство с висшето образование ERP.BG участва в актуализирането на учебните програми с цел реализиране на знания и компетенции, съобразени с потребностите на бизнеса.

За усъвършенстване и модернизиране на учебния процес и методи на преподаване ERP.BG предоставя на университетите развита цялостна методология за обучение на преподаватели и студенти, безплатни лицензи за ERP платформата EnterpriseOne, настроена база данни с примери от практиката, учебни материали и упражнения.

Експерти от компанията участват и в обучителния процес посредством изнасяне на лекции, провеждане на майсторски  класове, водене на семинарни занятия, консултации и други.

Наградите на Business Lady се връчват за най-голям принос на българската делова жена в различни категории. Тази година официалната церемония се състоя в столичния хотел Маринела с участието на личности от бизнес средите, политиката, културата и приятели на списанието. Организаторите бяха подбрали 15 бизнес дами в 13 категории от обществения живот, бизнеса и медиите.