Прогнозираха колко данни ще генерира IoT през 2025 г.

Информацията от IoT устройствата ще нараства със средногодишен темп от 28,7% (илюстрация: CCO Public Domain)

Анализаторската компания IDC излезе с интересна прогноза за пазара на интернет на нещата (IoT). Докладът обхваща периода до 2025 г. и се отнася до устройства като свързани автомобили, устройства за умния дом, мрежови камери за наблюдение и различни сензори с възможности за обмен на данни през интернет.

Прогнозата сочи, че към 2025 г. броят на свързаните IoT устройствата в световен мащаб ще достигне 41,6 млрд. Тези устройства заедно ще генерират 79,4 зетабайта данни (1 зетабайт е равен на 1 млрд. терабайта).

Според анализаторите, обемът на информацията, постъпваща от IoT устройствата, ще нараства със средногодишен темп (показател CAGR) около 28,7% в периода от 2018 до 2025 г.

Основният поток от информация в сегмента IoT ще постъпва от камерите за видеонаблюдение. Заедно с това постепенно ще нараства обемът на данните от промишлено и медицинско оборудване.

Коментар