Анализатори „преброиха” IoT устройствата в света

Битовата електроника се очертава като най-бързо растящият сегмент от IoT пазара в близките години (източник: CCO Public Domain)

Изследване на анализаторската компания Strategy Analytics дава представа за броя на инсталираните в света устройства от категорията „интернет на нещата”. Данните отчитат ситуацията към края на миналата година.

И така, в света има общо 22 млрд. IoT устройства, като над половината от тях са внедрени в корпоративния сектор. Мобилните и изчислителните устройства заемат около една четвърт от общия обем.

Като най-бързо растящ сегмент от IoT пазара в близките години се очертава битовата електроника, благодарение на популярността на устройствата за „умния” дом в региони, където пазарът все още не е развит.

Но въпреки ръста в броя на IoT устройствата, възможностите за печалба от тях все още са неопределени, особено за доставчиците на услуги. Компаниите с амбиции на този пазар трябва да подходят внимателно при избора на сегменти, бизнес инициативи и модели на работа, съветват анализаторите.

Очаква се към 2025 г. към интернет на нещата да бъдат свързани 38,6 млрд. устройства, а  пет години по-късно броят им да достигне 50 млрд. Някои сегменти – като компютърното оборудване – ще нарастват слабо или ще отстъпват, докато други – като медийните устройства – ги чака стабилен ръст.

Динамиката при носимата електроника и свързаните автомобили ще остане позитивна, но обемът на доставките на устройства за тези пазарни ниши няма да бъде толкова голям, колкото в други сегменти, отбелязват анализаторите.

Интернет на нещата разкрива огромни възможности за производителите на чипове, дисплеи, памети, батерии и други компоненти. Изкуственият интелект ще стане повсеместен в мобилните, домашните, автомобилните и компютърните платформи, заключава докладът.

Коментар