ИТ бизнесът се отваря към жените

Пет водещи високотехнологични фирми обещават да подкрепят повече “киберпепеляшките”. Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France Telecom Group, Microsoft и Motorola подписаха “Кодекс за най-добри практики за жени в ИКТ“ в присъствието на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията.

Инициативата е резултат от разговорите на Рединг с представители на промишлеността, започнали на международния ден на жените през 2008 г. Кодексът цели да привлече момичета в училищата или университетите към високотехнологичния сектор, а също така да задържи и насърчи жените, работещи вече в този сектор.

Докато в ЕС се очаква недостиг на около 300 000 квалифицирани инженери към 2010 г., жените са по-малко от 1 на всеки 5 специалисти в областта на компютрите. През 2007 г. Европейската комисия отговори на това, като насърчи фирмите в секторите на далекосъобщенията и интернет да привличат повече „киберпепеляшки“, т.е. жени с квалификация по ИКТ.

Петте компании, подписали кодекса, поемат ангажимент да направят повече за привличане на жените към технологични работни места, както и да се възползват по-добре от потенциала на жените в сектора на ИКТ и да го подкрепят.

„Секторът на ИКТ едва сега започва да осъзнава мащаба на проблема и колко е важно да се привлекат жени и да се преодолее недостигът на квалификация, пред който сме изправени в Европа”, каза Вивиан Рединг.

Понастоящем секторът на ИКТ в Белгия е изправен пред недостиг на 10 100 квалифицирани специалисти по ИТ, в Полша – 18 300, във Франция – 4300, в Испания – 41 800, и в Германия – 87 800.

Кодексът ще насърчи привличането и задържането на жени към ИТ професията по няколко начина:

  • Създаване на лаборатории или компютърни клубове за момичета, където те могат да придобият по-голяма самоувереност при използването на ИКТ чрез създаване на уебсайтове, миксиране на музика или проектиране на онлайн списания. Подписалите кодекса фирми IMEC, Motorola, Orange и Microsoft вече имат действащи лаборатории „Момичетата и технологиите“ или провеждат летни технологични лагери. Подобни клубове съществуват и във Великобритания и Германия.
  • Програми за наставничество по време на отпуск по майчинство, които помагат на жените в отпуск по майчинство да не изостават от най-новите технологични постижения – това се предлага например от Motorola.
  • Практическа помощ за постигане на равновесие между семейството и трудовите задължения. Фирми като IMEC вече предлагат гъвкаво работно време и работа в къщи.
  • Женски форуми и мрежи по ИКТ, предлагащи помощ за намиране на работа, консултации и наставничество. Alcatel Lucent организира подкрепа за жени с голям потенциал, за да им позволи бързо израстване в кариерата. Microsoft и Motorola също са осъществили изцяло програми за издигане на жени на ръководни позиции.
  • Определяне на цели за набиране и издигане на жени-специалисти по ИКТ на всички нива и следене на постигането на тези цели. Фирмата Orange, подписала кодекса, спомага за набирането на жени, като задържа отворен процеса на приемане на заявления, докато не постъпи кандидатурата поне на една жена.

Европейската комисия отблизо ще следи спазването на този кодекс и ще извърши оценка след една година.

Понастоящем само 7% от членовете на управителните съвети на 116-те основни компании в областта на ИКТ са жени. “Нека си поставим за цел да удвоим този дял до 2015 година“, каза Вивиан Рединг.

 

Коментар