Secure File Delete – премахва сигурно ненужните файлове

Secure File Deleter позволява конфигуриране според предпочитанията (екранна снимка: Secure File Deleter)

Работата с деликатна информация обикновено води до остатъчни файлове, които ако не се отстранят правилно, могат да застрашат вашия компютър и личната ви сигурност. В днешно време обаче има голямо разнообразие от софтуерни решения, които могат да ви помогнат да премахвате файлове от компютъра си, като по този начин предотвратите достъпа до тях. Едно от тези приложения е Secure File Deleter.

Secure File Deleter е олекотено програма, която може да ви помогне да защитите сигурността на компютъра си, като премахнете окончателно всички документи, които вече не намирате за необходими. Приложението идва с минималистичен потребителски интерфейс, който интегрира лесни контроли и прави програмата достъпна за широк кръг от потребители.

Въпреки това, тъй като целта на Secure File Deleter е да премахне файлове и да предотврати други програми да възстановяват изтрито съдържание, е препоръчително по-голямо внимание, най-вече от страна на компютърните новаци.

Можете да получите достъп до меню с разширени настройки, което ви позволява да конфигурирате определени параметри, като например избор на предпочитан алгоритъм или брой на презаписванията.

След като решите коя комбинация от опции по-добре отговаря на вашите предпочитания, просто трябва да натиснете бутона Save и да продължите с изтриването на файловете от вашия компютър.

Secure File Deleter е опростен, но мощен и полезен инструмент, който премахва сигурно и трайно файлове от компютъра ви (екранна снимка: Secure File Deleter)

Освен това приложението ви позволява да премахнете всеки файл поотделно или цяла папка от файлове – така имате повече контрол над процеса. Когато зареждате цяла папка, програмата автоматично включва всички съществуващи подпапки.

В заключение, Secure File Deleter е опростен, но мощен и полезен инструмент, който премахва сигурно и трайно файлове от компютъра ви.

Даунлоуд: Secure File Deleter

Коментар