Пореден спад на РС пазара в Източна Европа

За второ поред тримесечие РС пазарът в Централна и Източна Европа регистрира двуцифрен спад (снимка: CCO Public Domain)

Докато пазарът на персонални компютри в региона ЕМЕА (Европа, Близкия изток и Африка) като цяло расте, подрегионът на Източна Европа бележи спад за второ поред тримесечие, сочат данни на анализаторската компания IDC.

През второто тримесечие на 2019 г. са доставени общо 16,4 милиона компютри, вкл. настолни, лаптопи и работни станции, на пазара в EMEA, което е увеличение от 1,1% на годишна база. Въпреки това, в източноевропейските страни, особено в Русия, доставките на компютри са намалели значително.

Експертите отбелязват, че бизнес сегментът отново е допринесъл за положителната динамика в ЕМЕА. Регистрирано е увеличение от 11,4%, като ръстът при настолните компютри достигна 17,2%, а при лаптопите е 7,3%.

Потребителското търсене остава слабо, като продажбите в този сегмент са намалели с 11,3%. Анализаторите приписват това на липсата на иновативни продукти и удължаването на жизнения цикъл на съществуващите потребителски компютърни устройства.

Анализът, разбит по подрегиони, показа, че западноевропейският компютърен пазар като цяло е нараснал с 6,6%, което също се дължи на бизнес сегмента, който добавя 16,1% през тримесечието. Пазарът на потребителски компютри не успява да набере инерция и се понижава с 8,4%.

Подрегионът, който включва Източна Европа, Близкия изток и Африка, регистрира спад в доставките на компютри със 7,9%. Този резултат е по-лош от прогнозата на IDC за спад от 4,3%. Експертите отбелязват, че второ тримесечие поред Централна и Източна Европа регистрират двуцифрен спад. През април-юни доставките на компютри намаляха с 10,6%.

В региона на Източна Европа все още има слабо търсене в потребителския сегмент, а най-голям спад от 27,5% се наблюдава в Русия. Резултатите в Централна Европа са по-добри от очакванията и в двата сегмента, особено в бизнес категорията, където ръстът е 9,5%, коментира IDC.

Въпреки че страните от Близкия изток и Африка (МЕА) също изпитват спад, ситуацията там бавно се подобрява. След три тримесечия на двуцифрен спад, през април-юни доставките на PC в региона на MEA намаляват само с 4,2%.

Делът на трите най-големи доставчика в ЕМЕА – HP, Lenovo и Dell – отново се повиши и достигна 68,8%, докато през април-юни 2018 г. бе 65,1%. Експертите оценяват приноса на всяка компания съответно на 28,8%, 25,5% и 14,4% дял от пазара. В топ 5 влизат още Acer и Apple, които контролират съответно 8,1% и 6%.

Коментар