Обучиха учители за „Сиско мрежова академия”

По програмата за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища се обучават 80 инструктори (снимка: БСК)

Приключи вторият етап от безплатното обучение на преподаватели по ИКТ по програмата „Сиско мрежова академия”, съобщиха от Българската стопанска камара (БСК). Още тази есен две училища ще започнат обучения по програмата.

Програмата за изграждане на 20 Сиско академии в професионални училища в цялата страна и обучение на 80 инструктори започна през октомври 2018 г. – като партньорство на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА, официален координатор на Сиско академиите в България) и БСК.

През февруари т.г. 43 преподаватели успешно приключиха първия етап от обучението си по „IT Essentials – Основи на информационните технологии”, който дава общи познания за ИТ, въведение в мрежите, компютърна поддръжка, безопасност при работа с компютри, асемблиране на компютри, инсталиране и деинсталиране на различен софтуер, вкл. операционни системи, локализиране на проблеми и отстраняването им.

Сега приключи и вторият етап от безплатното обучение на преподавателите за курса „CCNA Routing&Switching” (Cisco Certified Network Associate – Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи), в който участваха 40 преподаватели, които получиха познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях.

35 преподаватели получиха сертификат за преминато обучение (снимка: БСК)

Обучението по CCNA приключи с успешното полагане на финален изпит от 35 преподаватели, като те получиха и сертификат за преминато обучение с 1 квалификационен кредит от БСК, която е одобрена да предоставя обучение на педагогически специалисти със заповед на министъра на образованието.

Идеята на проекта е на следващ етап да започне и обучението на учениците в професионалните училища, съответно – по „IT Essentials” и CCNA.

Вече има и училища, които са планирали обученията на техни ученици по програмата „Сиско мрежова академия” да стартират още през учебната 2019/2020 г., като „Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации” в гр. Бургас и „Професионалната гимназия по електроника и химични технологии” в гр. Плевен.

Коментар