Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” с лиценз за нов 10-годишен период

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ст.н.с. д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй” Наско Михов лицензия за експлоатация на шести блок за следващите 10 години (снимка: АЕЦ „Козлодуй”)

АЕЦ „Козлодуй” получи днес от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) лицензия за експлоатация на шести блок за следващите 10 години – максималният срок съгласно националното законодателство, за който се издава този документ, съобщиха от централата.

В съответствие с международно приетите стандарти са извършени необходимите анализи на безопасността и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията. Резултатите от направените разчети потвърждават, че няма ограничения за безопасната работа на шести блок в следващите 30 години.

Проведен е и Периодичен преглед на безопасността на шести блок, който представлява систематична преоценка на всички фактори на безопасност на проекта и експлоатацията на ядреното съоръжение. Резултатите доказват безопасната експлоатация на блока през следващия лицензионен период, както и високо ниво на ядрена, радиационна и технологична безопасност, съизмерима с тази на най-добрите ядрени централи.

От включването си към националната електроенергийна система на 2 август 1991 г. до излизането в планов годишен ремонт на 22 септември 2019 г. блокът е произвел 174 853 772 MWh електроенергия и е спестил изхвърлянето на 207 733 115 тона емисии въглероден диоксид в атмосферата.

На другия блок на атомната централа – пети, проектът за продължаване на експлоатационния ресурс също бе реализиран в пълен обем и безопасната му работа е обоснована за 30-годишен период. От 6 ноември 2017 г. блокът има лицензия от АЯР за следващите 10 години.

Финансирането на всички дейности по мащабния проект и на двата блока е изцяло със собствени средства на АЕЦ „Козлодуй”.

Коментар