Java SE 13 идва по-стабилна и производителна

Достъпна е нова версия 13 на платформата Java SE (снимка: CCO Public Domain)

Oracle обнови платформата Java SE (Java Platform, Standard Edition). Версия Java SE 13 ще предложи на разработчиците увеличена производителност, подобрени стабилност и сигурност, съобщиха от компанията.

Новата версия включва две пробни функция: Switch Expressions, която разширява командата switch, така че да може да се използва като оператор или израз (JEP 354), и възможност за добавяне на текстови блокове към езика Java (JEP 355).

Пробните версии предоставят на разработчиците напълно специфицирани и реализирани функции за тестване с цел събиране на обратна връзка за последващото им включване като стандартни езикови елементи.

Когато използват тези функции, разработчиците следва да имат предвид, че в следващото издание на платформата те могат да бъдат променени или напълно премахнати.

Комплектът за разработка Oracle JDK 13 замества Oracle JDK 12 и предлага плавен преход, благодарение на инкременталните промени в новата версия. В съответствие с критичните планове за актуализация, Oracle възнамерява да подготви поне две модификации на тази версия, преди излизането на Oracle JDK 14, планирано за март 2020 г.

Версия 13 на JDK е резултат от широко сътрудничество между инженерите на Oracle и членовете на глобалната общност от Java разработчици чрез OpenJDK Community и JCP, заяви вицепрезидентът на Oracle за разработка на Java платформата Джордж Сааб.

Коментар