Млад български учен реши сложна многоразмерна задача

Ираван Хира, управляващ директор Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селектиум, връчи наградата на Петър Томов, докторант в БАН (снимка: Виктория Лазова / TechNews.bg)

Петър Томов, докторант в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, спечели конкурс за глобална скалируема отпимизация, част от международната конференцията за производителни изчисления HPC Bulgaria 2019.

Наградата му бе връчена от Ираван Хира, управляващ директор Хюлет Пакард Ентърпрайз управлявана от Селектиум, по време на заключителната част  на конференцията „Интелигентни ИТ решения. Посока: Изкуствен интелект”, организирана от компанията. „В НРЕ сме ангажирани с учените на България, защото за нас това е кауза. Започнали сме партньорството с БАН преди четири години и ще продължаваме да работим заедно”, сподели той.

„Това е сериозно предизвикателство, защото третира изключително трудна многоразмерна задача в изчисленията. Само за сравнение ще отбележа, че например нашето пространство е тримерно, пространството в теорията на относителността е четиримерно, докато в задачите в изчислителната нанофизика размерностите в момента са много големи поради факта, че всяка частица носи своите характеристики – обясни проф. Иван Димов, председател на организационния комитет на HPC. – Такива задачи съществуват в квантовите наноустройства, които са основа за създаване на квантовите компютри. Тези задачи имат приложение също така във финансовата математика”.

„Получихме голям брой решения на задачата – включително на млади хора от Китай, Германия и други, но Петър даде най-доброто решение”, разказа проф. Иван Димов (снимка: Виктория Лазова / TechNews.bg)

По думите на проф. Димов, именно размерността на задачата е едно от основните предизвикателствата при нейното решаване. Друго предизвикателство е точността, с която тя се решава, а трето е изчислителната сложност.

„Получихме голям брой решения на задачата – включително на млади хора от Китай, Германия и др. Но Петър даде най-доброто решение. Критерият за оценка е достигнатата размерност, а решението на Петър беше за 400-размерна задача, за 2000-размерна и за 10 000-размерна задача. Това са постижения, каквито няма в нито един съществуващ пакет”, обясни проф. Димов.

Журито на конкурса включва председател – доц. Калин Пенев от Универитета в Саунхемптън в Англия, Христина Капанова, постдокторант в университета Тринити Колидж в Дъблин, и проф. Стефка Фиданова от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

„Получената награда е индивидуална и е сериозно признание за този, който я печели”, коментира значимостта на постижението проф. Димов.

Виктория Лазова

Виктория Лазова

Коментар