Теленор отчете приходи от 193 млн.лв. за тримесечието

Броят на абонаните на Теленор България възлиза на 3,08 милиона
(снимка: Теленор)

Теленор България запазва тенденцията на ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдаваше през първата половина на 2019 г., сочи финансовият отчет на компанията за третото тримесечие, публикуван днес.

Общите приходи за периода юли-септември са 193 милиона лева, което е ръст от 1,6% спрямо същия период на 2018 г., основно поради по-високия среден приход от потребител (ARPU). През разглеждания период този показател се е повишил с 8%, в сравнение с третото тримесечие на 2018 г., и достига 15,90 лева.

Ръстът в общите приходи и подобрената ефективност водят до по-висока EBITDA за тримесечието. Тя възлиза на 93 милиона лева, което е с 1,8%  повече (на съпоставима база) спрямо третото тримесечие на 2018 г.

В резултат на продължаващата тенденция на пазара за консолидация на SIM картите, броят на клиентите на Теленор отбелязва лек спад през тримесечието, в сравнение със същия период на предходната година, и достигна 3,08 милиона абоната,  от които 21% са потребители на предплатени услуги.

Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, са част от PPF Group, която инвестира в множество пазарни области – банкови и финансови услуги, телекомуникации, машиностроене, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в Европа, САЩ и Азия и притежава активи на стойност над 45 млрд. евро.

Коментар