Бизнесът осигурява над 91% от средствата за R&D у нас

От 2015 г. насам предприятията осигуряват повече работни места за изследователи в сравнение с държавния сектор и висшето образование, стана ясно на Националния иновационен форум
(снимка: Фондация „Приложни изследвания и комуникации”)

И през 2018 г. бизнесът у нас увеличава разходите за научноизследователска и иновационна дейност, в сравнение с държавните средства. Над 91% от средствата за развитие както на техническите, така и на медицинските науки, се осигуряват от предприятията, сочи докладът Иновации.бг 2019, изготвен от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

През 2018 г. компаниите в България са похарчили за изследователска и развойна дейност (НИРД, R&D) 594,800 млн. лв. (ръст на годишна основа от 11%), или 0,54%-ен дял от БВП. Над 88% от финансирането за НИРД с източник чужбина се разпределя в посока на бизнеса, сочи докладът Иновации.бг 2019.

Настоящата рамкова програма на ЕС за финансиране на научните изследвания „Хоризонт 2020” ще бъде продължена от „Хоризонт Европа” като част от прехода към следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС за 2021-2027 г. Една година преди края на програмния период България е сред скромните иноватори с едва 50%-но изпълнение на националната цел от 1,5% дял на разходите за НИРД от БВП.

В резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и университетите, се отбелязва спад до 13,8% на малките и средни предприятия (МСП) със собствена иновационна дейност, което е повече от два пъти под средното за ЕС-28. Налице е и намаляване на разходите за иновационна дейност (извън разходите за НИРД) до 57%, измерени като дял от оборота на предприятията.

От 2015 г. насам предприятията осигуряват повече работни места за изследователи в сравнение с държавния сектор и висшето образование. Структурите на БАН са фокусирани преди всичко върху фундаментални изследвания и в по-малка степен осъществяват приложна наука, ориентирана към конкретни иновативни резултати.

Публичното финансиране е насочено за развитието на естествените науки (до 47% от бюджетните средства за наука). Въпреки подобрения административен капацитет при работа с европейски програми и в услуги за бизнеса, все още иновациите се подценяват като фактор за икономическо благосъстояние.

Извън София-град следващите най-добре развиващи се в сферата на ИКТ области в страната са университетски градове като Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Русе, София-област, Стара Загора, Благоевград и Велико Търново. За 2010 – 2018 г. България се утвърждава като дестинация за развитие на НИРД интензивни и иновационни технологии не само в софтуера, но и в хардуера.

В основата на успеха на развитите икономики – технологични и иновационни лидери, стоят обвързаните усилия на основните участници в така наречения „триъгълник на знанието” – правителството, бизнесът и университетите. Другият значим фактор е финансирането и подкрепата за фундаментални изследвания. В България бизнесът е този, който „издърпва” икономическия растеж, без да среща достатъчна подкрепа от страна на останалите участници в иновационната екосистема.

Междувременно на форум днес бяха обявени победители и номинации в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019”:

Победител в категория „Иновация за пазарно лидерство” е Ултрафлекс Корпорейшън ООД – разработчик на новаторска система за индукционно нагряване, приложима във всички сектори, свързани с термообработката на материали – индустриалната, бижутерската, лабораторната, зъботехническата и медицинската електроника. Тя се състои от отделни модули, позволяващи паралелно нагряване на различни материали съобразно различни параметри. Дава възможност и за допълнително добавяне на модули при необходимост от повече мощност. Има реализирани продажби в САЩ, Канада, Турция и Индия.

В областта „Зелена иновация” за 2019 г. се отличава Интернешънъл Пауър Съплай АД с автономна хибридна токозахранваща система за управление на добита електроенергия от възобновяеми източници. Тя е първата в света с приложен модулен принцип в захранването. Дава възможност работата на повреден модул да бъде поета от останалите. Позволява съхраняване на излишната енергия в акумулаторни батерии за по-нататъшно използване. Експлоатира се на 7-те континента, в над 60 държави, в рамките на 1500 инсталации, в т.ч. в райони без достъп до електропреносна мрежа или ненадеждна такава.

В категория „Социална иновация” за 2019 г. бе отличена компанията Найкомс ЕООД, която е създала система от хардуерни и софтуерни продукти и услуги в областта на телемедицината, вкл. станция за телемедицина, програма за онлайн аудио-видео консултация между лекар и пациент и куфарче с безжични диагностични устройства с възможност за автоматично съхраняване, прехвърляне и споделяне на данните и други. Станцията се използва в 30 болници – в общини в областите Русе и Сливен, в „Пирогов” и „Св. Анна” и др.

Пауър Дрон ООД е победител в категория „Иновативно новостартирало предприятие”. Компанията разработва софтуер за автоматизиран анализ на данни от техническа инспекция на електропроводи и друга енергийна инфраструктура на основата на заснемане с дрон. Използват се алгоритми, базирани на изкуствен интелект, машинно обучение и автоматично разпознаване на изображения.

В категория „Иновация за развитие на таланти” бе отличена Юбитрак ООД, която автоматизира процеса на събиране на данни за представянето на футболисти и отбори чрез прилагане на алгоритми за компютърно зрение и машинно обучение върху видео материал. Софтуерът разпознава обектите на терена, разделя отборите, идентифицира всеки играч и следи обектите до края на срещата. Фирмата работи с детско-юношеските отбори на „Левски” и „Левски-Раковски”.

ЗенАрт ООД е победителят в категория „Иновация в креативните индустрии”. Компанията разработва  каталог от реални исторически, културни и природни дестинации във виртуална реалност като използва двуизмерни автентични изображения и ги интерпретира в 3D-обекти. Налице е и интерактивност. Първият завършен проект са „Белоградчишките скали”, а следващите проекти са „Олимп” и „Карибски острови”.

В категория „Иновационен мениджмънт” бе отличена Leanplum ООД, която създава платформа за мобилен маркетинг за изграждане на по-дългосрочни и ефективни взаимоотношения между маркетинг специалисти и потребители на мобилни устройства, посредством персонализирани кампании в реално време. Изгражда и процеси за развитие на ИТ-талантите във и извън фирмата.

Коментари по темата: „Бизнесът осигурява над 91% от средствата за R&D у нас”

добавете коментар...

 1. ..

  Айде, пак колко била велика корпорацията.

  Да наемат цигани да им правят “рисърш”, да видим докъде ще го докарат.

  Единственият истински инвеститор в наука и технологии е НАРОДЪТ на всяка една държава.
  Чрез данъците, които отиват за образование – училища, университети, БАН;

  А, най-голямата инвестиция на НАРОДА са децата, които учат усърдно, учителите и родителите, които ги стимулират да се развиват и да достигнат възможно най-високо образование.

Коментар