Франция узакони спирането на интернета

През седмицата Франция прие нов законопроект, който предвижда изключване от интернет на потребители, уличени в пиратство.

Санкцията ще бъде с продължителност една година и ще се прилага след две нарушения, свързани с нелегално сваляне на защитено с авторски права съдържание през мрежите за файлов обмен.

Звукозаписните и филмови компании ще отправят жалбите си към специално създаден административен орган Hadopi (High authority for copyright protection and dissemination of works on the Internet), който ще разследва нарушенията със съдействието на интернет доставчици.

Действащият в момента закон предвижда по-строги санкции за пиратите, вкл. до три години лишаване от свобода и глоби до 3000 евро.

Петиция в подкрепа на новия закон са подписали над 10 000 музиканти, режисьори, артисти и деятели на културата. Те се надяват прилагането на закона да намали значително пиратството, след като потребителите са изправени пред угрозата да нямат достъп до интернет.

Социалистите и правозащитни организации са против закона, определяйки го като атака срещу обществените и лични свободи. Представители на UFC-Que Choisir се опасяват, че потребители ще бъдат лишавани от интернет, без да имат възможност да оспорят обвинението в съда.

Влизането в сила на подобен закон беше отложено в Нова Зеландия, след протести на интернет потребители. Очаква се интернет доставчиците да изготвят кодекс на поведение, който ще позволи ефективно прилагане на закона.

Коментар