Бизнесът у нас през 2020: по-скоро в застой

Сред ключовите приоритети на фирмите е работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение, сочат резултатите от проучване на БСК, представени днес
(снимка: БСК)

Бизнес климатът у нас леко се подобрява, но предприятията самооценяват положението си като „слаб растеж, но по-скоро застой”. Това сочат резултатите от традиционната годишна анкета на Българската стопанска камара (БСК), която се провежда онлайн сред нейните членове.

Проучването отчита известен песимизъм за 2020 г., който в голяма степен се дължи на неудовлетвореност от работата на институциите, притеснения за ръст на цени, данъчна и регулаторна тежест, както и дефицит на качествена работна ръка.

Сериозни притеснения буди забавянето на глобалния растеж и очертаващата се нова икономическа криза, както и „позеленяването” на Европейския парламент, предполагащо нова доза регулации в областта на околната среда, сочи докладът.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е именно работната сила, която е проблем и в количествено, и в качествено отношение. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителския състав, а в по-малка степен – за административен и помощен персонал.

Проблем е попълването и на мениджърските позиции. Преобладаващата част от работодателите изразяват готовност да инвестират в обучение на персонала и в увеличение на трудовите възнаграждения, но на база постигнати задоволителни нива на умения и компетенции.

Повечето коментари към отворения въпрос в края на проучването са свързани с неудовлетвореност от работата на администрацията и липсата на електронно правителство. Друг водещ проблем са промените в Наредба Н-18 (за касовите апарати) и неяснотите по отношение на тяхното прилагане, особено с оглед наближаващия краен срок за влизане на промените в сила (31 януари 2020 г.).

Сред проблемните сфери е и липсата на качествено професионално образование, както и необходимостта от по-тясна връзка между образованието и бизнеса.

Проучването е проведено в периода 10 ноември – 10 декември 2019 г. и обединява отговорите на 792 мениджъри на фирми. 81% от анкетираните предприятия са микро- и малки (с до 50 заети), 11% са средни (с 50 до 250 заети), а 8% са големи (с над 250 заети).

Коментар