Децата учели по-добре с интерактивни книги

Децата запомнят прочетеното по-добре, ако взаимодействат с анимации
(снимка: CC0 Public Domain)

Дигиталните интерактивни книги имат редица предимства спрямо обикновените, когато става въпрос за обучението на децата, показва скорошно проучване на психолога Ерик Тисен от университета в Карнеги Мелън.

Изследователят открива, че децата по-добре запомнят съдържанието на прочетеното, ако взаимодействат с анимирано интерактивно съдържание, докато се запознават с материала. Той е сигурен, че анимациите, свързани с вербално взаимодействие, значително увеличават ефективността на запаметяване на прочетеното.

По време на експеримента 30 деца на възраст от 3 до 5 години са преразказали прочетеното им от възрастен от обикновена книга, както и от цифрова, където всяка страница е била допълнена от интерактивна анимация. Децата са питани какво са успели да запомнят. Оказа се, че децата, взаимодействали с дигиталната книга, си спомнят с 15-20% по-добре прочетеното.

Най-висок резултат по отношение на запаметяването е постигнат, когато в дигиталната книга е имало анимации, които дават отговор на въпроси на детето.

Колкото повече децата са въвлечени в процеса на обучение, толкова по-добре усвояват знанията. Много дигитални интерфейси в момента не са подходящи за обучение на деца, но ако бъдат подобрени, децата могат да се учат по-добре, казва Ерик Тисън, коментирайки проучването.

С изследванията си ученият не цели да внуши, че всички книги трябва да бъдат анимирани. Традиционните книги винаги ще имат своите предимства, защото с напредване на възрастта интересът към анимираните книги ще намалее. По-скоро ученият иска да докаже полезността на цифровите книги като допълнение към детската библиотека.

Коментар