Прогнозират 8% ръст на заплатите у нас през 2020 г.

Някои компании ще изпитват затруднения от натиска за вдигане на трудовите възнаграждения
(снимка: CC0 Public Domain)

Заплатите в България ще нараснат средно с 8% през 2020 г., запазвайки положителната тенденция от последните години, но с леко забавяне на темпа спрямо 2019 г., за която средното увеличение е близо 12%. Това прогнозира компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs.

Според анализаторите, трендът е устойчив след 10,2% ръст на заплатите за 2017 г. и 7,7% за 2018 г. Чака ни обаче стагнация на пазара на труда и риск за бизнеса, сочи експертният анализ.

Ръстът на заплатите няма да разреши задълбочаващия се проблем с недостига на работна ръка. Еuler Hermes очаква заетостта през 2020 г. да се увеличи с едва 0,2% след очаквания ръст от 2,6% за 2019 г.

Експертите предвиждат още по-ниски нива на безработицата у нас след постигната исторически рекорд от 3,7% в третото тримесечие на 2019 г. Понижението ще продължи от очакваното средно ниво от 4,1% за 2019 г. до средно 3,8% за 2020 г.

Устойчивото и съществено увеличение на заплатите, както и намаляването на безработицата са основна причина за увеличеното индивидуалното потребление, което е главният и до голяма степен единствен двигател за икономическия растеж в страната през последните години.

Очакваният ръст на потреблението за 2019 г. ще достигне 5,8%, а предвиждането за 2020 г. е 4%. Благодарение на засиленото вътрешно търсене, икономиката на България продължава да расте стабилно, макар и с успокоение в темповете, като актуализираната прогноза на Euler Hermes за 2019 г. е за ръст на БВП от 3,7%, а за 2020 г. – 3%.

Същевременно се наблюдава осезаем спад на капиталовите разходи, а инвестициите са се увеличили с едва 0,7% за деветмечесието на 2019 г. спрямо 5,4% за същия период на предходната година. Положителната тенденция за по-добро усвояване на европейските фондове от 2017 и 2018 година също изчезва от картината, коментира Манфред Щамер, главен анализатор „Икономически проучвания и оценка на риска” в Euler Hermes.

Експертите алармират и за задълбочаващата се тенденция за забавяне на ръста на износа, като за деветмесечието той е едва 0,5%, а очакванията са да остане под 1% и за цялата 2019 г. В същото време обаче вносът се е свил още повече, като очакванията за миналата година са намаление от -0,2%. Така 2019 година ще приключи с незначително увеличение на нетния експорт от едва 0,7%.

Някои компании ще изпитват затруднения от натиска за вдигане на трудовите възнаграждения и липсата на работна ръка, което вече създава и ще продължи да създава рискове за бизнеса.

Рязкото увеличаване на заплатите, което компаниите не са успели да калкулират към клиентите си,  намалява рентабилността и e един от водещите фактори за повишаване на риска от фалити в България, отбелязва Euler Hermes. Според прогнозата, за трета поредна година несъстоятелностите у нас ще отбележат ръст, като за 2020 година той ще бъде 8-10%.

Налице е известно повишаване на риска при основните външнотърговски партньори за българските компании – в Еврозоната, Румъния и Турция, сочи анализът.

Коментар