BASF строи нов завод за материали за батерии

Производственият обект на BASF в Шварцхайде е един от най-големите обекти на компанията в Европа
(снимка: BASF)

BASF изгражда нов завод за производство на материали за батерии в германския град Шварцхайде, като част от своя многоетапен инвестиционен план да подкрепи производствената верига на електрически автомобили в Европа.

Модерното предприятие ще произвежда катодни активни материали с първоначален капацитет, който ще позволи снабдяването на около 400 000 напълно оборудвани електрически автомобили годишно с материали за батерии. Иновативните катодни материали на BASF ще увеличат капацитета на батериите, допринасяйки за благоприятна за климата мобилност, подчертаха от компанията.

Модулният дизайн и инфраструктура на завода в Шварцхайде ще позволят бързо да се увеличи производствения капацитет, така че BASF да може да отговори на нарастващото потребителско търсене на европейския пазар на електрически автомобили.

Заводът в Шварцхайде ще използва прекурсори от обекта на BASF във финландския град Харявалта, чието създаване бе обявено по-рано. Пускането в експлоатация на двата завода е планирано за 2022 г.

С тези инвестиции във Финландия и Германия BASF ще стане първият доставчик на катодни активни материали с капацитет за местно производство на трите основни пазара в наши дни – Азия, САЩ и Европа. Веригата на BASF в Европа ще обхваща доставката на основни метали, най-вече никел и кобалт, производството на прекурсори, както и на катодни материали.

Експертът по поддръжка Кристиан Кивег и операторът на завода Кевин Ноак по време на инспекция
(снимка: BASF)

Обектът в Шварцхайде ще използва енергийно-ефективна електроцентрала за газови и парни турбини, която ще работи на принципа на комбинирано производство на топлина и електроенергия. В момента той се модернизира с цел по-нататъшно повишаване на неговата екологична ефективност.

В близко бъдеще, до пускането в експлоатация на завода за материали за батерии, се планира интегриране на възобновяеми енергийни източници. Заводът в Харявалта ще използва ВЕИ, включително водна и вятърна електроенергия, както и енергия от биомаса. Този благоприятен енергиен микс ще осигури катодни активни материали с много нисък въглероден отпечатък.

Коментари по темата: „BASF строи нов завод за материали за батерии”

добавете коментар...

  1. Спъване на ес

    Yc открадна 1,3 миларда евро инвестиция на гермацине aci в боливия за литии.

    Тесла изкупи производството на кобалт за години от най-големият производител гленкор.

Коментар