Ядрената енергия в ЕС намалява трайно

Делът на електроенергията от атомни централи намалява в рамките на ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

За 12 години производството на енергия от атомните централи в Европейския съюз е намаляло със 17%, сочи изследване на Евростат, което включва актуални данни до 2018 г.

Ядрени реактори са работили в 13 държави от ЕС към 2018 г. – Белгия, България, Чехия, Германия, Испания, Франция, Унгария, Холандия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция, според данните на Евростат.

Общото производство на ядрена енергия в ЕС-27 през 2018 г. възлиза на 195 738 хиляди тона нефтен еквивалент (toe), което е с 8,1% по-малко, в сравнение с 2009 г., но малко по-високо – с 0,1%, в сравнение с 2017 г.

Атомните централи са генерирали около 28% от енергията през 2018 г. В същото време обемът на произведената от АЕЦ-овете енергия през 2018 г. е намаляла с 16,7% спрямо 2006 г., или с 1,4% средногодишно.

Германия е основният „виновник” за намаляването на производството на енергия от атомни централи, тъй като съкрати обема на това производство с 54%.

Пикът на производството на енергия от атомните централи в ЕС е бил през 2004 г. Тогава са произведени 928 400 GW или 26,9% от цялата електроенергия. Спадът на производството започва след 2006 г., със затварянето на реактори в Германия.

В края на 2018 г. Франция е безспорен лидер в производството на топлинна енергия от атомни електроцентрали (107 629 хиляди тона нефтен еквивалент). Германия се класира на второ място с резултат от 19 571 ktoe, докато Швеция е трета с 16 727 ktoe.

Само около 1/3 от генерираната топлина от атомните централи се изразходва за производство на електроенергия. Повечето от нея се губи, въпреки че една част отива за отопление на оранжерии и жилища.

Коментар