Оптимална влажност в сградите възпрепятства вирусите

Добрият контрол на температурата и влажността в офиса намалява риска от разболяване
(снимка: CC0 Public Domain)

Ако някога сте имали чувството, че въздухът в сградата ви разболява, може би сте прави: често отоплителните системи изсушават въздуха прекомерно. Установено е, че сухият въздух удължава живота на вирусите и предоставя оптимални условия за тяхното оцеляване, повишавайки риска от заразяване с грип.

Добрият контрол на температурата и влажността значително намалява риска от разболяване и отсъствие от работа, като в същото време повишава продуктивността и усещането за добро физическо състояние и комфорт, сочи експертен анализ на Siemens България, Направление Интелигентна инфраструктура.

Наблюдение и контрол

Отправната точка за осигуряване на здравословен и продуктивен климат в затворени пространства е наблюдението и управлението на условията в помещенията, особено във вече съществуващи сгради.

Ако измерените показатели в затворените помещения не са съвместими със здравословната и продуктивна среда, трябва да се вземат мерки като подобряване на филтрирането на въздуха и увеличаване на нивата на вентилация.

За новите сгради е важно още във фазата на дизайн да се вземе под внимание какъв вид сградна автоматизация е подходящ за адекватна вентилация и овлажняване/обезвлажняване, както и за управление на температурата.

Поддържането на влажността между 40% и 60% може да намали предаването на вирусите с до 70%. Взимайки под внимание всички тези факти, Seimens идентифицира четири показателя, чието наблюдение и контрол осигуряват здравословен и продуктивен климат в помещенията:

  • нивата на въглероден диоксид (CO2);
  • летливите органични съединения (VOC);
  • относителната влажност (RH);
  • фините прахови частици (PM2.5 fine dust).

Как влажността влияе на вирусите

Влажността има голямо значение за предаването на вирусите. Тя представлява наличие на водни изпарения във въздуха и обикновено се измерва като относителна влажност (r.h. – relative humidity) – процентното съотношение между количеството налична влага във въздуха и максималното количество влага, което същият въздух може да задържи при същите температура и атмосферно налягане.

Вирусите се разпространяват чрез заразени секрети, напр. при кихане. Малки капчици течност, съдържащи вода, соли и протеини се отделят под формата на аерозол, който може да бъде вдишан от хората, стоящи наблизо. Ето как влажността влияе на капките, които съдържат вируси:

Ниска влажност – 0% r.h. При сух въздух солите кристализират и не въздействат на вирусите, които вследствие на това успяват да оцелеят. При ниска влажност (<40% r.h.) водата в капчиците се изпарява, те стават по-малки по размер и се запазват по-дълго като аерозол – това е лоша новина за всеки, стоящ наблизо, тъй като нивата на предаване на вирусите са високи.

Умерената влажност – 40-60% r.h. Тя е идеална за защита срещу предаването на вируси. При нея капчиците също стават по-малки и остават в аерозола, но вирусите умират бързо и предаването им значително намалява.

Висока влажност – 100% r.h. При много влажен въздух вирусите попадат в идеална среда за разпространение и оцеляват. Капчиците поемат повече вода от въздуха и стават толкова големи, че лесно и бързо падат върху под или други повърхности.  Те все още са опасни, но по-малко.

Поддържането на влажността между 40% и 60% намалява заболеваемостта и отсъствието по болест до една трета,  като едновременно с това увеличава продуктивността.

Коментари по темата: „Оптимална влажност в сградите възпрепятства вирусите”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    сухият въздух удължава живота на вирусите

Коментар