Пускат електронна услуга за безработни

Регистрацията на безработни може да става напълно по електронен път
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” пусна нова електронна услуга за безработни граждани, разработена съвместно с Агенцията по заетостта. Услугата позволява приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица.

На уеб страницата на услугата гражданите могат по електронен път да заявяват регистрация като търсещи работа, което досега беше възможно само с физическо посещение на Бюро по труда по постоянен адрес.

След регистрация информацията служебно се предава на Националния осигурителен институт (НОИ), където с решение се определя стойността на предоставяните помощи. Чрез Системата за сигурно електронно връчване НОИ уведомява лицето, подало заявлението.

Така се реализира още една електронна административна услуга „от край до край”, която дава възможност за дигитално общуване между гражданите и администрацията.

През 2019 г. на гише в Бюрата по труда в страната са били подадени 303 019 заявления за безработица, уточниха от ДАЕУ и призоваха гражданите да останат у дома и да работят и общуват онлайн.

Коментар