Мощен японски суперкомпютър ще бори Covid-19

Суперкомпютрите по света бяха впергнати в борбата срещу коронавируса
(снимка: RIKEN)

Все повече и повече изчислителни мощности се включват в борбата срещу коронавируса. Сега и японският суперкомпютър Fugaku, който е в процес на изграждане, също ще бъде използван за противодействие на Covid-19.

С приоритет на суперкомпютъра ще се извършват изследвания, избрани от Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония, съобщи HPC Wire.

Изграждането на суперкомпютъра Fugaku започна през декември 2019 г., а пълното въвеждане в експлоатация е планирано за 2021 година. Вече наличната изчислителна мощ на системата ще се използва в полза на цялото човечество.

По-конкретно, суперкомпютърът ще се използва за изследвания, насочени към:

  • идентифициране на характеристиките на новия коронавирус;
  • идентифициране на съединения, които могат да бъдат използвани като терапевтични средства срещу Covid-19;
  • подобрена диагностика и лечение на коронавирусна инфекция;
  • подобряване на разбирането за разпространението на инфекциите и техните социално-икономически последици;
  • други проекти, които могат да допринесат в борбата срещу коронавируса.

По-рано бе решено Fugaku да се използва за решаване на важни научни и социални проблеми въз основа на стратегията „Общество 5.0”, приета от японското правителство. Впрягането на машината за борба с новия вирус се вписва идеално в тази концепция.

„Една от най-важните задачи на Fugaku, като водещ суперкомпютър на Япония, е да защитава благосъстоянието на гражданите, използвайки огромната си изчислителна мощ”, каза Сатоши Мацуока, директор на Центъра за компютърни науки RIKEN (R-CCS).

„За да се борим с глобалната пандемия на вируса Covid-19, ние бързо ще осигурим достъп до възможностите на Fugaku, като форсираме подготовката му, за да ускорим научния процес на диагностика, лечение и обща превенция на разпространението на инфекцията и да помогнем за възможно най-бързото прекратяване на пандемията”, допълни Мацоука.

Fugaku се очертава като най-производителният суперкомпютър в Япония и вероятно най-екологичният в света. Проектната му изчислителна мощност е 400 петафлопа. Системата е базирана на сървърни ARM процесори Fujitsu A64FX.

Коментар