Отдалечената работа затрудни повечето компании у нас

Дори и технически подготвените компании срещнаха трудности при дистанционната работа
(снимка: CC0 Public Domain)

Три четвърти от компаниите у нас са имали сериозни технически затруднения при преминаването към дистанционна работа, заради пандемията от COVID-19, сочат данните от проучване на OPA Solutions, сервизен партньор на Apple.

При своята адаптация близо 90% от анкетираните над 230 фирми в страната са започнали да организират видеоконферентни разговори, а повече от половината да ползват и облачни услуги за размяна на файлове.

Дори тези компании, които и преди пандемията са били технически подготвени за работа от дистанция, са се изправили пред предизвикателства – често техните клиенти и партньори са имали недостатъчно добра техническа подготовка. Сред посочените предизвикателства са още времето за приспособяване към нов режим на работа в екипите и натоварването на интернет връзката.

Повечето компании разчитат на Zoom за видеоконференции
(източник: OPA Solutions)

Най-предпочитаното решение за преодоляване на дистанцията са видеоконферентните разговори, ползвани от близо 90% от отговорилите. 2/3 от компаниите разчитат на Zoom като предпочитана платформа, а след нея се нареждат Skype (52%) и Viber (38,5%).

Почти 80% са се спрели на Google Drive, когато са избирали облачна услуга за съхранение и споделяне на файлове, а 40% избират Dropbox. Приблизително равен е делът на компаниите, които си служат с Apple iCloud (30%) и Microsoft OneDrive (27,7%).

Google Drive е предпочитаната облачна услуга за съхранение и споделяне на файлове
(източник: OPA Solutions)

Почти половината (44,3%) компании залагат на използването на платформи за управление на проекти (Trello, Asana, Jira и др.), а 41,7% използват виртуална частна мрежа (VPN). Едва 5% от бизнесите са закупили нови компютри и мобилни устройства по време на извънредното положение, а още толкова са обмисляли подобна стъпка.

Коментар