Wi-Fi е по-важен от пиенето в самолета

Достъпът до Wi-Fi е най-важен за пътуващите в самолета, сочи проучване. 47% от анкетираните предпочитат да имат безжична комуникация на борда, отколкото други услуги.

Пиенето, например, е важно за 17% от пасажерите, според проучване на HP и American Airlines сред 1500 души, които летят по над 20 пъти годишно с три и повече авиокомпании.

67% от анкетираните изпитват нужда да презаредят ноутбука си, докато са в самолета. Липсата на такава възможност предизвиква недоволство у 24% от пасажерите.

Над 90% от пътуващите със самолет носят със себе си ноутбук и мобилен телефон. При наличие на Wi-Fi на борда, ноутбукът може да се окаже основно работно средство по време на полет, според 70,5% от анкетираните. От възможностите на мобилния телефон, включен към W-Fi, биха се възползвали 19,8%.

На базата на получените данни, анализаторите са стигнали до извода, че през 2013 година ще има над 200 милиона шороколентови връзки, предимно на борда на самолети, извършващи дълги полети.

Авиокомпаниите вече осъзнават, че наличието на Wi-Fi в салона на самолета е предимство спрямо конкурентите. В следващите две години около 300 самолета ще предложат безжичен достъп до интернет.

Коментар