Картоф на BASF носи ползи за индустрията

Европейската служба по безопасността на храните (EFSA) отново потвърди безопасността на Amflora, генномодифицирания картоф на BASF. Новата оценка съвпада с предишната, а именно, че Amflora е безопасен за хората, животните и околната среда и не изисква допълнителни научни разработки, съобщи компанията.

В миналото EFSA неколкократно оценява високо употребата на този ген, който носи научното название npt2. Идеята за разработване на Amflora идва от европейската индустрия за производство на скорбяла. Целта е била подобрение на скорбялните картофи за индустриални цели.

Картофите произвеждат два типа скорбяла – амилоза и амилопектин. Амилопектинът е предпочитан за употреба при производството на много продукти като хартия, текстил и индустриални лепила.

С помощта на растителната биотехнология, BASF откри решение, с което да се избегне производството на нежеланата скорбялна съставка амилоза. С чистата си амилопектинова скорбяла Amflora дава възможност за добив на по-висококачествена скорбяла.

Индустрията печели, тъй като хартията, произведена с висококачествена скорбяла от Amflora, е с по-добър гланц, а бетонът и лепилата могат да бъдат преработени за по-дълъг период от време. По този начин индустриалните процеси могат да се оптимизират, вследствие на което се спестяват суровини като вода, добавки и енергия.

Ползите за европейските фермери и индустрията в резултат от спестяването на суровини и енергия, както и от оптимизирането на процесите потенциално биха могли да се равняват на добавена стойност от 100–200 милиона евро на година. В допълнение, BASF очаква максимален доход от лицензи в рамките на 20-30 милиона евро на година.

Коментар