Създадоха първия работещ квантов процесор

Учени от Йейлския университет в САЩ създадоха първия физически процесор, който използва квантови потоци в качеството им на носители на информация. Системната логика на 2-кубитовия чип може да обработва квантови данни, съобщи nanotechwire.com.

На този етап процесорът е в състояние да изпълнява само прости квантови задачи, които по-рано бяха демонстрирани с атоми и протони. Но сега за първи път е конструирано стабилно работещо електронно устройство, което по своите функции прилича твърде много на познатите процесори.

Физиците са успели да създадат два изкуствени атома или квантови бита. Всеки кубит физически се състои от милиарди атоми на алуминия, но действа като индивидуален атом, способен да приема две различни енергетични състояния.

За да направи и най-малкото изчисление, съвременната електроника се нуждае от минимум 2-3 такта. За сравнение, на квантовия процесор е необходим само един такт, тъй като атомът може да бъде едновременно и 0, и 1.

Проблем за квантовите експерименти е краткият живот на кубитите. Дори и когато съществуват, те са трудно управляеми. Средно 1 кубит съществува около 1 наносекунда. Новият процесор използва квантова шина, с помощта на която учените могат да управляват и удължават живота на кубитите. Фотоните в шината са способни да съхранят значително по-дълго време данните.

Физиците от Йейлския университет работят по увеличаване на броя на кубитите в процесора, за да може той да изпълнява и по-сложни задачи.

Коментар