Асбис подписа договор за дистрибуция на Flowmon у нас

Решенията на Flowmon осигуряват ранно разпознаване на злонамерени заплахи
(илюстрация: Flowmon )

Асбис България разширява портфолиото си от решения за мониторинг и защита на трафика с продуктите на Flowmon. Наскоро Flowmon Networks бе придобита от KEMP Technologies, в резултат на което клиентите могат да комбинират Application Delivery Controllers и решения за NPMD (Network Performance Monitoring Detection) и NDR (Network Detection and Response).

Flowmon е известна в Централна и Източна Европа с решенията Anomaly Detection Systems, които работят посредством пасивно наблюдение на трафика, анализ на пакетите и потоците от данни между две точки. Технологията открива аномалии и несъответствия в изпратения/получения обем пакети данни, предоставя детайлна информация за злонамерени събития и решения на администратора за разрешаване на открития проблем.

Разширяването на портфолиото на Асбис България с решенията на Flowmon ще осигури на партньорите на дистрибутора и техните клиенти сигурност и контрол върху приложенията, като увеличи наблюдаемостта и създаде мост между приложенията и мрежата.

Анализът на поведение и откриване на аномалии на Flowmon позволява ранно разпознаване на злонамерени заплахи, преди те да нанесат своето отрицателно въздействие, уточниха от Асбис.

Използвайки машинно обучение, евристичен и усъвършенстван анализ, технологията на Flowmon подобрява производителността на клиентските мрежи, без значение дали информацията се достъпва в частен облак, публичен облак и различни центрове за данни или е изградена възможно най-сложната хибридна мрежова архитектура.

Коментар