Човекът е променил 20% от ландшафта за 60 години

Хората систематично променят Земята, без дори да забелязват това
(снимка: CC0 Public Domain)

В резултат на човешката дейност пейзажът на Земята непрекъснато се променя. Но едва сега учени изчислиха колко повърхностна площ на планетата се е променила през последните 60 години.

Хората променят Земята, без да забелязват това. Изсичаме тропическите гори, превръщаме степите в пустини и създаваме градове и земеделски земи на мястото на гъсти гори. Растенията и почвата – особено в тропическите гори – поглъщат около 30% от антропогенното замърсяване с въглерод, така че мащабните промени в ландшафта могат да означават успех или провал при изпълнение на целите на Парижкото споразумение.

Договорът за климата от 2015 г. изисква от държавите да положат всички усилия, за да намалят скоростта на повишаване на глобалната температура, така че тя да не се покачи с до 2°C над нивата от преди индустриалната ера. Планетата вече се е затоплила с 1,2°C и това беше достатъчно за увеличаване на броя на смъртоносните бури, повишаване на морското равнище и други последици.

В ново проучване авторите изчисляват, че от 1960 г. насам общата горска покривка на Земята е намаляла с близо милион кв. км, докато обработваемите земи и пасищата са се увеличили с приблизително същото количество. Изследването, публикувано в Nature Communications, сочи, че горските площи на север – в Европа, Русия, Източна Азия и Северна Америка – са се увеличили през последните 60 години, докато в развиващите се южни страни степента на загуба на гори е катастрофална.

Авторите твърдят също, че високите цени на петрола, които достигнаха връх от $145 за барел през 2008 г., са допринесли за превръщане на горите в биоенергийни култури. Проучването идентифицира бързи промени в земеползването, подхранвани първо от Зелената революция през 60-те и 70-те години, а след това от разширяването на световните пазари, продължило до 2005 г.

Докладът показа, че около 17% от земната повърхност променят категорията си поне веднъж от 1960 г. насам – например, от гори стават пасища. Но в някои случаи едно и също място се е променяло няколко пъти през този период. Предвид това, площта на променените региони би била еквивалентна на 32% от повърхността на Земята.

Коментар