Геномен център ще насърчава биоикономиката

Целта на СГЦ  ще служи като модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката, заяви акад. Атанас Атанасов

Целта на СГЦ е да служи като модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката, заяви акад. Атанас Атанасов (снимка: СУ)

Започна работа съвместен геномен център (СГЦ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия. Центърът е финансиран от няколко министерства и се ръководи от акад. Атанас Атанасов и проф. Мария Шишиньова.

Целта на СГЦ е да служи като първия модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката, играейки ролята на катализатор между науката и бизнеса. „Стремим се СУ отново да се развие като водещ изследователски център в тази област”, казва акад. Атанасов, цитиран от университетския сайт.

Центърът създава иновативни продукти за здравето на човека и извършва услуги, свързани с определяне на качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните. В него ще се обучават високотехнологични кадри, предвиждат се и консултантски услуги за партниране с бизнеса в областта на високите технологии.

В Геномния център са изградени модерни технологични оранжерии и растежни камери

В Геномния център са изградени модерни технологични оранжерии и растежни камери (снимка: СУ)

Една от основните идеи на създателите на СГЦ е той да бъде в полза на малкия и средния бизнес, за да може българският потребител да живее по-добре и да е по-здрав. „Можем да помогнем на държавата да контролира вноса и износа на качествени хранителни продукти. Искаме да затворим цикъла – разработване на продукт, патентоване и връзката с бизнеса, който го предлага на пазара”, подчерта акад. Атанас Атанасов.

Проектите на СГЦ стъпват на естественото и уникално българско биоразнообразие и традиционни продукти, имащи отношение към здравето на човека. „Насочени сме към традиционните продукти от биологичен аспект. България по принцип е една от най-чистите страни в света. Единственото положително нещо, което може би е станало след промените, е, че със загиването на индустрията, замърсяването на околната среда е далеч по-малко. Това е много положително и трябва да се използва, за да може България да остане екологично чиста, да произвежда чисти продукти, които пък са от голяма полза – ключов елемент за човешкото здраве”, поясни акад. Атанасов.

Центърът допълва също дейности, осъществявани от държавните органи за контрол: безопасност и качество на храните, посевния и посадъчен материал и породния състав, рискови фактори за здравето на човека, диагностика на някои нови заболявания, антиоксидантна активност на хранителни продукти и обучение на експерти в геномните технологии. В Геномния център са изградени модерни технологични оранжерии и растежни камери.

СГЦ предлага консултации относно състоянието на биоикономиката в други страни на света и как да се създадат действени контакти с тях, как да се осъществи технологичен пренос и да бъде защитена интелектуалната собственост. Центърът ще помага в привличането на инвестиции и създаването на стартиращи фирми.

Коментари по темата: „Геномен център ще насърчава биоикономиката”

добавете коментар...

  1. Критик

    Моля сладкодумният академик Атанасов да приложи няколко публикации и патенти, с които да повярваме в работата и резултатите на този център.

  2. Naturalist

    Акад. Атанасов и екипът му е известен с това, че се занимава с ГМО изследвания, финансирани в миналото от САЩ. Какво био може да има в това? Може ли да изобщо да се поставя равенство между “ГМО” и “био”, или това е поредната PR акция, целяща да заблуди хората и да смегчи негативизма срещу ГМО?

Коментар