Излишната компютърна мощ в борба срещу рака

Неизползваната процесорна мощност на компютрите се превръща в инструмент за борба със заболяванията и изучаване на климатичните промени. Приложението “Напредък чрез процесори” (Progress Thru Processors), обявено от Intel, е изградено върху платформата на социалната мрежа Facebook и позволява на хората да даряват излишната им компютърна мощност на изследователски проекти.

“Напредък чрез процесори” може да даде тласък на изследователски проекти

Обикновено в борбата срещу рака изследователите не са ограничени от своята изобретателност и умения, а от ресурсите, с които разполагат да извършват ефективно своите проучвания. Процесорната мощност, необходима за обработване на сложните изчисления, често не достига.

“Напредък чрез процесори” може да даде тласък на изследователски проекти като Rosetta@home, който използва допълнителната компютърна мощност, за да подпомогне откриването на лечение за рака и други заболявания от рода на HIV и Алцхаймер.

Освен за Rosetta@home, участниците в “Progress Thru Processors” могат да избират да дадат своя принос от допълнителна процесорна компютърна мощност също и за изследователските усилия на Climateprediction.net и Africa@home.

Climateprediction.net е посветен на нарастващото разбиране за глобалните климатични промени чрез предвиждания за климата на Земята и тестове на точността на климатичните модели.

Africa@home в момента се фокусира върху намирането на оптимални стратегии за борба с маларията чрез изучаване на симулации на различни модели за предаване на заболяването, както и на потенциалния ефект от нови лекарства и ваксини срещу малария.

“Малките дарения, направени от отделни хора, могат заедно да постигнат голямо влияние върху нашия свят”, споделя Дебора Конрад, вицепрезидент на Intel.

“Чрез обикновено стартиране на приложението на вашия компютър можете да увеличите компютърните ресурси, които изследователите ще използват, за да направят света по-добро място”, допълва Конрад.

Публична бета версия на “Напредък чрез процесори” е достъпна за всички потребители на Facebook. Приложението автоматично насочва неизползваната мощност на компютъра, за да „подсилва” компютърните усилия на учените.

То се активира само, когато производителността на компютъра не се използва в пълна степен. Ако компютърът на участника изисква повече процесорна мощ, приложението спира работа и остава в режим на изчакване, докато отново не се освободят ресурси.

Приложението работи автоматично като процес на заден план и не влияе на производителността на никоя от другите задачи, извършвани от компютъра. В допълнение, Progress Thru Processors не изисква от участниците да оставят своите компютри ненужно включени. Като поддържат РС-та по същия начин, както биха го правили обикновено, участниците продължават да допринасят за проучванията, които променят живота.

Intel работи по проекта съвместно с GridRepublic – организация с идеална цел от сферата на доброволческите компютърни технологии, която събира и обединява хора с излишна процесорна мощност в подкрепа на стойностни начинания.

“Обществената и научна полза от доброволните компютърни инициативи е функция от броя на участниците – колкото повече хора се включат, толкова повече добро, можем да направим колективно”, казва Мат Блъмберг, изпълнителен директор на GridRepublic.

Коментари по темата: „Излишната компютърна мощ в борба срещу рака”

добавете коментар...

  1. Linux

    Мдааа ама не предлагат услугата си на потребители които ползват Linux… трябва да поработят още малко 🙂

Коментар