Износът на софтуерните фирми превишава 2% от БВП

Софтуерният сектор е най-успешният в страната през пандемичната 2020 година
(снимка: CC0 Public Domain)

Стоте най-големи работодатели от софтуерния сектор в България са осигурявали 26 625 технологични работни места през пандемичната и кризисна 2020 година. Това сочат резултатите от класация, изготвена от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., която показва най-големите софтуерни компании от общо над 15 000 работещи ИКТ фирми в най-успешния индустриален сектор в страната.

В класацията CBN ТОП100 работодатели в софтуерния бизнес са представени 76 инвеститори от общо 20 държави, вкл. и от най-силните икономики в света – САЩ, Китай, Германия, Великобритания (16 компании, 4220 служители), Франция, Русия и Канада, отбелязва CBN в блог публикация.

Представени са и инвеститори от други големи икономики в ЕС – Белгия, Нидерландия, Дания, Испания, Швеция, както и от високотехнологични държави като Израел.

Тези едва 76 компании са направили 3,8% от всички разходи за персонал на бизнеса в България, по данни от друго изследване на CBN. 24 компании от ТОП100 имат българска собственост, като техният дял е 18% от служителите. Ръстът на заетите в тези компании спрямо 2015 г. е 67%.

Централните офиси на 93 компании в класацията се намират в София. В ТОП100 влизат компании от още едва 4 града – Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново.

Основно за вътрешния пазар в страната работят 11 компании с 2546 служители или около 10% от работната сила. Предимно за външни пазари работят 89 компании в ТОП100 с 24 079 служители или над 90% от наетите в класацията на CBN. По оценка на агенцията, те са изнесли интелектуален продукт, произведен в страната, на стойност 2,1% от БВП. Всяко едно работно място в тези компании е генерирало средно приход 6,3 пъти по-голям от БВП на глава от населението (GDP per capita).

Показателен факт, според CBN, е, че 14 от най-големите работодатели в бизнеса не са съществували през 2015 година.

Анализ на друго изследване на CBN показва, че през последните 10 години правителствата, държавните и общински ведомства са работили по процесите на дигитализация с едва 3 от общо 24-те български софтуерни компании в класацията.

CBN вижда изключителна полза за обществото ни от включване на експертизата на повече български компании в прехода към цифровизация, защото те отдавна са се доказали на световната технологична сцена в конкуренция с международни корпорации от бизнеса и има с какво да са полезни при решаване на тежките проблеми пред страната в процеса на дигитализация и електронно управление.

Коментар