ИКТ секторът трябва да оглави борбата с климатичните промени

Секторът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е от ключово значение за изграждане на нисковъглеродна инфраструктура през 21 век. Чрез използване на съвременната комуникационна инфраструктура по интелигентен начин може да се поддържа икономическото развитие и в същото време значително да се ограничат въглеродните емисии, обяви шведската компания Ericsson.

„Дълго време нуждата от намаляване на въглеродните емисии поставяше в противовес икономическото развитие, от една страна, и грижата за планетата, от друга. Това вече не се налага. Тъй като ИКТ секторът е в състояние на намали значително CO2 емисиите, представителите на отделните правителства имат възможността да го поставят на водеща позиция в дневния ред на предстоящата рамкова Конвенция на ООН относно климатичните промени, която ще се проведе в Копенхаген през декември”, каза в обръщение на Световния широколентов форум в Париж настоящият финансов директор и бъдещ изпълнителен директор на Ericsson Ханс Вестберг.

Изследванията сочат, че ИКТ секторът може да намали въглеродните емисии с до 15% до 2020 г. Ericsson смята, че възприемането на план за борба с климатичните промени, базиран на иновации, може да доведе до по-голямо намаляване на емисиите.

Модерни ИКТ решения, които обхващат всички сфери – от образование и информационни услуги, до здравеопазване и транспорт – могат да предложат жизненоважни услуги по целия свят, без да правят компромис с опазването на околната среда, добави Вестберг.

За да се постигне от 50 до 80% намаляване на емисиите до 2050 г. (нивата, за които се счита, че ще спрат климатичните промени), е необходимо да се премине от постепенно намаляване на емисиите към по-революционни методи, които водят до измерими намаления на емисиите и по-интелигентни начини за работа.

Пред компаниите в бранша стои задачата да отправят това послание до съответните правителства и политици, заявиха от Еricsson. Промяната изисква ангажираност и действие от страна на всички обществени структури: правителство, индустрия, гражданско общество и отделния индивид. “На срещата в Копенхаген трябва да се заяви обединено усилие на глобално ниво, което да гарантира грижа за околната среда и икономически растеж. В центъра на това обединение трябва да застане именно ИКТ секторът”, заяви Вестберг.

Добре функциониращата широколентова инфраструктура създава основата за нисковъглеродна информационна инфраструктура. Това е възможно най-ефективната в енергийно отношение система, тъй като тя осигурява свързаност и пренася информацията по цялото земно кълбо със скоростта на светлината.

Инвестициите в такава инфраструктура могат да подкрепят няколко различни нисковъглеродни решения като виртуални събрания, интелигентни мрежи, държавно управление базирано на мобилна връзка (m-governance), здравеопазване базирано на мобилна връзка (m-health), електронно обучение, електронни вестници и др.

Въпреки, че всички тези услуги изглеждат коренно различни една от друга от потребителска гледна точка, те ползват една и съща инфраструктура.

Коментар