Иновативни лекарства за европейските пациенти

Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ) обяви научноизследователските теми по втората си покана за представяне на предложения. С тях ИИЛ се стреми да ускори откриването и разработването на нови лекарства за лечение на раковите, възпалителните и инфекциозните заболявания.

Създадена като публично-частното партньорство между Европейската комисия и европейската фармацевтична индустрия (представлявана от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации – ЕФФИА), инициативата оповести налично финансиране по втората покана в размер на 156,3 млн. евро.

76,8 млн. евро осигурява Европейската комисия, а останалите 79,5 млн. се очаква да бъдат осигурени в натура от дружествата членове на ЕФФИА.

ИИЛ представи също новоназначения си изпълнителен директор Мишел Голдман, който ще встъпи официално в длъжност на 16 септември.

Досега ИИЛ е инвестирала 246 млн. евро, в това число 136 млн. от отрасъла, в одобрените до днес предложения. Най-големият успех на настоящата инициатива се състои в обединяване на усилията на обикновено конкурентните фармацевтични дружества и на заинтересованите академични среди с цел откриване на иновативни лекарства.

Очаква се резултатите от този обещаващ нов механизъм за научни изследвания да се появят много скоро и по този начин иновативните лекарства да достигат по-бързо до европейските пациенти, отбеляза европейският комисар по науката и научните изследвания Янез Поточник.

Коментар