ЕК съди 10 държави заради неприлагане на телеком-кодекса

Редица държави от ЕС все още не са приложили правилата за телеком индустрията
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейската комисия (ЕК) започна съдебно производство срещу група от 10 държави заради неизпълнение на задълженията им по приемането на Кодекса за електронни съобщения.

Държавите-членки на Европейския съюз бяха задължени да транспонират изцяло мерките в кодекса, който обхваща широк спектър от правила, свързани с телекомуникационната индустрия, в националните си законодателства, а след това да информират ЕК как са внедрили новата регулация.

Правилата са в сила от декември 2018 г., като на държавите бяха дадени две години да ги приложат. В изявление ЕК обясни, че е започнала процедури за нарушение срещу 24 държави за неспазване на новата норма през февруари 2021 г. След това Комисията се е свързала отново с 18 от страните относно продължаващите проблеми. Някои са коригирали пропуските си.

Десет страни обаче още не са изпълнили задълженията си, като сега въпросът е отнесен до Съда на Европейския съюз, който може да наложи глоби за нарушения. Засегнатите от най-новия ход на ЕК са Испания, Португалия и Швеция, заедно с Хърватия, Латвия, Литва, Република Ирландия, Полша, Румъния и Словения.

ЕК твърди, че кодексът „модернизира правилата на ЕС за далекосъобщенията в полза на потребителите и индустрията чрез стимулиране на конкуренцията, стимулиране на инвестициите, укрепване на вътрешния пазар и правата на потребителите”.

Нормата налага редица регулации в голям брой области, свързани с телекомуникациите – от минимални срокове за лицензи за радиочестотен спектър до тавани на цените за международни разговори.

Коментар