Лесто Продукт внедрява облачна ERP система

Производителят на метални изделия Лесто Продукт залага на ERP решение от Infor
(снимка: Лесто Продукт)

Българският производител на метални изделия Лесто Продукт планира да внедри облачно ERP решение. Очаква се системата Infor CloudSuite Industrial Enterprise да подобри синхронизацията между отделите и цялостните бизнес процеси в компанията.

Ще бъде внедрена и облачна платформа за операционни услуги Infor OS, която ще осигури интеграция с основните възможности за планиране на крайната продукция и контрол на качеството. С тези решения, базирани на Amazon Web Services (AWS), Лесто Продукт очаква да постигне по-ефективно изпълнение на бизнес процесите и да подобри синхронизацията между отделите.

В допълнение, възможностите за управление на документи ще позволят на потребителите да събират и ефективно да управляват чертежи, спецификации, инструкции и други документи, като част от бизнес процесите, съобщиха от внедрителя на решението IPL Consulting Group, партньор на Infor.

От 2012 година Лесто Продукт използва ERP приложението Infor LN (софтуер за планиране на корпоративните ресурси). Системата покрива всички аспекти на бизнеса на компанията и помага за повишаване на ефективността, като позволява синхронизиране на бизнес процесите на всички отдели и подобрява анализа на данните.

„Решихме да мигрираме към новата облачна версия  Infor CloudSuite Industrial Enterprise, защото за нашата компания е от изключително значение да използва функционални и технологични подобрения, които се актуализират постоянно, без да има нужда от надграждане на системата, с една дума, да имаме винаги актуална технология”, сподели Ивайло Гладнишки, главен изпълнителен директор на Лесто Продукт.

Компанията планира да интегрира напълно Infor CloudSuite Industrial Enterprise през юли. Облачната ERP ще подпомогне автоматизацията в цялата организация, като оптимизира бизнес процесите, включително продажбите и доставките, планирането на производството, управлението на производството, складовите наличности и финансите.

Коментар