ERP системи обслужват бизнеси с 320 000 работни места у нас

ERP системите са основа за дигитализация на икономиката
(снимка: CC0 Public Domain)

ERP системи са в основата на управление на бизнес в България, генериращ приход от 91,8 милиарда лева (77% от БВП). Това сочат данните от наскоро приключилото ежегодно изследване на пазара на ERP, CRM и BI в България от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Бизнесите, внедрили ERP системи, осигуряват 320 000 работни места в 19 индустрии и 77 индустриални сектора в страната, отбелязва CBN в блог публикация.

ERP системи, внедрени от български интегратори, работят в над 400 чуждестранни инвеститори в България от 40 държави. Петте бизнеса с най-многобройни представители в тази група, имат германски, гръцки, американски, италиански и австрийски собственици.

Важна тенденция на ERP пазара у нас е, че преходът към облачни решения вече е в ход, но се случва сравнително бавно. Друго изследване на агенцията показва, че бизнесът в България изпреварва компаниите от три страни в ЕС по отношение на използване на ERP системи.

В периода на изследването (1996-2021 г.) са били активни 82 вендора на ERP системи в България, представени от 198 интегратора. Въпреки сравнително големия брой участници на един малък пазарен сегмент, CBN очаква през следващата година да навлязат нови играчи, което ще доведе до още по-голяма конкуренция.

Коментар