Cisco: 82% от ИТ лидерите приемат хибридния облак

47% от ИТ лидерите внедряват два или три публични IaaS облака, според проучване на Cisco (снимка: CC0 Public Domain)

Днешните ИТ лидери все повече разчитат на хибридния облак, обединявайки услугите на външни доставчици като Amazon Web Services или Google Cloud Platform с частен „облак“. Причината за избора на този модел е в способността му да засили сигурността и гъвкавостта на работното място. Важен фактор е гъвкавостта, която хибридният облак дава на организациите и го превръща в де-факто модел за бизнеса днес.

Това са част от изводите от нов доклад, който бе публикуван на 25 май от Cisco, относно глобалните тенденции в хибридния облак за 2022 г. Въз основа на проучване, проведено от 451 Research, докладът включва мненията на 2500 ИТ лидери от 13 страни, специализирани в облачни изчисления, DevOps и корпоративни мрежи.

Според проучването, хибридният облак е комбинация от най-малко два облака, „които се управляват централно за оперативна съвместимост и могат да включват локален частен, хостван частен или публичен/IaaS облак“.

Докладът оформя четири ключови извода за бъдещето на хибридния облак.

Хибридният облак е по-популярен от всякога

Според новия доклад, цели 82% от ИТ лидерите казват, че вече са възприели хибридния облак. Освен това почти половината (47%) внедряват между два до три публични IaaS (инфраструктура като услуга) облака. Едва 8% от организациите използват само един публичен IaaS доставчик.

Сигурността остава проблем

Сред ИТ специалистите повече от една трета (37%) смятат сигурността за основно предизвикателство при внедряването на множество облаци.

Сътрудничеството е ключово

От съществено значение е общуването между различните екипи – мрежовите, облачните, DevOps. Повечето респонденти разглеждат сътрудничеството между въпросните отдели като приоритет, който може да доведе до ползи като повишена сигурност в облака (45%). Наред с това 41% виждат оперативната ефективност като положителен резултат от сътрудничеството между екипите.

Разработчиците са нетърпеливи да преминат към облака

Приемането на хибридни инфраструктури е голям приоритет за разработчиците, тъй като може да помогне „да се намери златната среда между съществуващи и нови приложения“, според ИТ лидерите.

Тези констатации говорят за доста динамично развитие на технологичните тенденции. През 2021 г. повече от 60% от организациите посочиха, че са използвали или пилотно са внедрили хибриден облак. По това време около 30% само планираха подобни действия.

Коментар