Облакът и виртуализацията разгръщат оптичните комуникации

Оптичните мрежи “избуяват” заради бума на облачните технологии (снимка: CC0 Public Domain)

Оптичните мрежи и комуникационни системи ще достигнат пазарен обем от 36,6 милиарда щатски долара до 2027 г. Този бизнес ще расте средногодишно с по 8,6% през прогнозния период.

Нарастващото възприемане на облачните услуги и услугите за виртуализация в световен мащаб и разширяването на телекомуникационната инфраструктура в развиващите се икономики са основните движещи фактори за растежа на пазара на оптично комуникационно и мрежово оборудване, казват анализаторите от Markets and Markets, които обявиха прогнозата.

Центровете за данни имат най-голям принос за развитието на пазара на оптично комуникационно и мрежово оборудване през 2021 г. Този растеж се дължи на фактори като прехода към облачно съхранение и нарастващото технологично развитие, включително машинно обучение, изкуствен интелект и т. нар. дълбоко обучение.

На свой ред комбинацията от въпросните тенденции увеличава трафика на данни в мрежите, което създава търсене на трансивъри, превключватели и усилватели с висока скорост на данни за ефективна комуникация на данни. Наред с това водещи доставчици на облачни услуги като Google, Amazon и Microsoft внедряват високоскоростни трансивъри в своите центрове за данни.

От гледна точка на технологиите, WDM държи най-големия пазарен дял към 2021 г., а именно 69%. Ключови фактори за ръста са широката честотна лента, лесното конфигуриране, по-добрата сигурност, дуплексното предаване. Поради всичко това се очаква WDM да продължи да държи ай-големия дял от пазара в периода до 2027 г.

Най-бързото развитие пък ще се наблюдава в Азиатско-тихоокеанския регион. Там средният темп на разрастване на пазара ще е около 11%.

Именно Азиатско-тихоокеанският регион е най-големият производител и потребител на смартфони, лаптопи, телевизори и различни други устройства за генериране на данни в целия свят. Това води до голямо търсене на интернет в региона, като по този начин стимулира растежа на пазара на оптично комуникационно и мрежово оборудване.

Коментар