Законопроектът за околната среда: още една пропусната възможност за чист въздух

Откакто законопроектът за околната среда беше обявен за първи път през декември 2018 г., правителството на Обединеното кралство е многократно притискано да създаде по-строго законодателство за чистия въздух и да намали нивото на замърсяване на въздуха в страната. Правителството пусна за първи път дългоочаквания законопроект през октомври 2019 г. След общите избори, нова версия на законопроекта беше внесена в парламента на 30 януари 2020 г. Законопроектът има за цел да се справи с най-големите екологични предизвикателства на Обединеното кралство, но пропуска целта за по-чист въздух.

снимка: CC0 Public Domain

Проблемът със замърсяването на въздуха в Обединеното кралство

Данни, предоставени от Junk Bunk rubbish removal, водеща британска екокомпания за рециклиране, за замърсяването на въздуха в Обединеното кралство показват, че 83% от отчетните зони в страната имат нива на замърсяване на въздуха, които нарушават законовите граници. Тези граници също са поне два пъти по-високи от насоките, определени от Световната здравна организация.

Замърсяването на въздуха може да има сериозни отрицателни последици за здравето на децата, възрастните хора и тези със съществуващи здравословни проблеми. Оценките показват, че замърсяването на въздуха причинява еквивалента на 40 000 ранни смъртни случая всяка година в Обединеното кралство.

Нарастващите проблеми с токсичния въздух в страната

Проблемът със замърсяването на въздуха в Обединеното кралство не остава незабелязан.

Неотдавнашното проучване на YouGov, международна изследователска група, разкри, че почти две трети от британската общественост смятат, че правителството на Обединеното кралство трябва да въведе законово обвързващи цели за замърсяване на въздуха, които отговарят на насоките на СЗО. Законопроектът за околната среда на Обединеното кралство очерта законови цели за замърсяването на въздуха, но те не успяват да покажат лидерство.

По-амбициозни цели в законопроекта за околната среда

По-амбициозните цели ще изискват от правителството да ускори напредъка по отношение на чистия въздух – като автомобилният транспорт е основен приоритет. Създаването на национална мрежа от зони за чист въздух, която таксува най-замърсяващите превозни средства при влизане в най-замърсените части на градовете – подобно на Лондонската зона с ултра ниски емисии – ще помогне за преминаване към по-чисти форми на транспорт и ще даде добро начало на подобни инициативи.

снимка: CC0 Public Domain

Всъщност резултатите от различни проучвания показват, че над две трети от хората в Обединеното кралство подкрепят подобна схема. Явно мнозинството също иска да види, че правителството предоставя стимули като схеми за бракуване на дизелови автомобили, безвъзмездни средства за електрически превозни средства и данъчни облекчения, за да направи „зелените” превозни средства по-достъпни.