Предприятията възприемат технологията mmWave 5G

Пазарът на mmWave 5G ще расте средногодишно с 14,7% до 2027 г. (снимка: CC0 Public Domain)

Разходите за внедряване на mmWave 5G системи ще се увеличат от 2,5 милиарда долара през 2022 г. до 4,9 милиарда долара през 2027 г. при среден годишен темп на растеж от 14,7% през прогнозния период, според нов доклад на MarketsandMarkets.

Предприятията възприемат mmwave 5G технологията, тъй като тя предлага желания капацитет за предоставяне на по-голяма честотна лента в сравнение с други алтернативни технологии, което стимулира търсенето на подобни решения.

Хардуерът ще формира най-голямата част от пазара на mmWave 5G системи поне през първите няколко години от разглеждания период. Това включва антени и приемници, комуникационни и мрежови компоненти, честотни източници и свързани компоненти, RF и радио компоненти, сензори и контроли, компоненти за захранване и батерии и др.

Самото наименование „mmWave“ произлиза от дължината на вълната на радиосигналите на честоти между 30GHz и 300GHz, която варира между 1 и 10 милиметра. При тези честоти радиосигналите намаляват по-бързо с разстоянието.

Ограниченият обхват на предаване може да изглежда като недостатък за много приложения. Това позволява използване на честотите на много къси разстояния и следователно предполага по-висока концентрация на предаватели, които да бъдат разположени в даден географски район.

От гледна точка на бизнеса телекомите ще се възползват най-добре от този бързо развиващ се сегмент в комуникациите през прогнозния период, отбелязват още анализаторите.

Коментар