Съхраняват възобновяема енергия с алуминий

Алуминият може да се окаже отлично решение за съхранение на енергията от фотоволтаици и ветрогенератори – чрез топлина (снимка: CC0 Public Domain)

Девет партньорски организации от седем европейски държави участват в изследователския проект „Reveal“ на стойност 3,6 милиона евро, според който сградите могат да се отопляват в бъдеще чрез съхраняване на енергия от фотоволтаични, вятърни и водни източници посредством… алуминий.

Изследователският проект „Reveal“ започна през юли с редица големи цели. Те се фокусират върху по-нататъшното развитие на модерни технологии, които могат да произвеждат алуминий от двуалуминиев триоксид без емисии на въглероден диоксид. Металът може да бъде използван като среда за дългосрочно съхранение на електричество под формата на топлина, която се извлича и използва за отопление на домове в сгради през зимните месеци.

Програмата за финансиране Horizon Europe на ЕС и Швейцарският държавен секретариат за образование, изследвания и иновации (SERI) финансират проекта с 3,6 милиона евро. Изследванията ще продължат до 2026 г.

Целта е разработване на технология, която съхранява енергия от фотоволтаци, вятърни и водни централи за месеци или дори за години – на ниска цена. Концепцията е коренно различна от традиционните методи за съхранение чрез батерии, водород или синтетични горива. Вместо това се използва алуминий като среда за съхранение на енергията.

Изследователи в Исландия вече показаха, че електрическата енергия от възобновяеми източници може да се съхранява химически в алуминий, без да се отделят парникови газове. Екип на Института за соларни технологии OST пък успя да подкрепи това, като показа, че алуминият може да се използва за генериране на топлина и електрическа енергия с голяма ефективност.

Първоначалните изчисления чрез моделиране също показват, че съхраняването на енергия по този начин може да бъде значително по-евтино, отколкото например при преобразуване на енергия в газ или синтетични горива. Освобождаването на енергията, съхранявана в алуминия, води до генериране на реакционни продукти, които могат да се превърнат отново в алуминий с нова енергия.

В крайна сметка разходите и въздействието върху околната среда ще бъдат решаващи за успеха и устойчивостта на концепцията, според Източношвейцарския университет за приложни науки.

Коментар