Предадоха енергия на 30 метра чрез инфрачервен лъч

Нова безжична технология може да се използва за захранване на мобилни устройства
(снимка: Jinyong Ha, Sejong University)

Учени от университета Седжонг в Южна Корея показаха технология за безжично предаване на енергия с помощта на инфрачервен лазер. При текущата реализация обхватът на системата е 30 метра, а предаваната мощност е ограничена само до 400 mW, но технологията е мащабируема и нейната практичност може да бъде подобрена.

Ръководителят на изследователската група Джин Йонг Ха твърди, че разработената от екипа система вече може да се използва за захранване на различни сензори – компоненти за интернет на нещата или датчици в производствени предприятия. По-нататък технологията може да бъде развита до ниво, което позволява зареждане на съвременни мобилни устройства като смартфони и таблети, съобщи OPTICA.org.Системата се базира на ербиев лазерен излъчвател, произвеждащ лъч с дължина на вълната 1550 nm – този диапазон се счита за най-безопасен, тъй като не представлява заплаха за човешките очи и кожа при работната мощност, използвана в проекта. Приемникът е оборудван с ретрорефлектор със сферични лещи, които подобряват ефективността при предаване на енергията. Когато системата открие препятствия по пътя на лъча, излъчвателят преминава в енергоспестяващ режим.

Корейските учени вече разполагат с прототип на системата, осигуряващ предаване на енергия на разстояние до 30 метра. Приемникът, оборудван с ретрорефлектор и фотоволтаична клетка за преобразуване на оптичния сигнал в електричество, има размери само 10х10 мм – такъв модул може лесно да се интегрира в сензори и мобилни устройства.

Прототип на системата за предаване на енергия чрез инфрачервен лъч
(снимка: Jinyong Ha, Sejong University)

Фотоволтаичната клетка осигурява преобразуване на постъпващия оптичен сигнал с мощност 400 mW в електрическа мощност 85 mW. Изследователите демонстрираха как системата автоматично превключва в режим на пестене на енергия, когато линията на видимост е блокирана от ръка.

В бъдеще авторите на разработката планират да повишат ефективността на фотоволтаичната клетка и да осигурят работата на няколко приемника от един предавател. На практика учените са сигурни, че изобретението ще бъде полезно както за зареждане на мобилни устройства, така и за захранване там, където по различни причини потребителите трудно могат да се свържат към традиционна електрическа мрежа.

Коментари по темата: „Предадоха енергия на 30 метра чрез инфрачервен лъч”

добавете коментар...

  1. Филанкишията


    “Фотоволтаичната клетка осигурява преобразуване на постъпващия оптичен сигнал с мощност 400 mW в електрическа мощност 85 kW.”

    Верно ли ?!?!?!?!?!!

Коментар