Предлагат борд да контролира ИТ търговете

Представители на ИТ бизнеса настояха да бъде създаден координационен борд, който да наблюдава всички поръчки, свързани с информационни технологии и съобщения в държавната администрация.

Искането беше поставено на първото заседание на Координационния съвет по въпросите на информационните технологии и електронното управление, проведено в края на седмицата в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).  

Браншът настоява да се контролира целият процес – от избора на изпълнител до крайните резултати. Представителите на бизнеса бяха единодушни, че всички проекти в тази сфера трябва да се съгласуват с МТИТС като държавна структура, отговорна за политиката  в сектора.

За първи път работен документ се обсъжда предварително с бизнеса, подчертаха от МТИТС. Пред браншовите организации, представители на бизнеса и експерти, ресорният заместник-министър Първан Русинов представи  плана на министерството за изпълнение на правителствената програма в областта на ИТ и съобщенията през следващата година.

Предвижда се работни групи да обобщават мненията и препоръките на бизнеса и експертите към правителствения план. Те ще работят в четири области:  съобщения и широколентов достъп; електронно управление; информационни технологии и предлагане на механизъм за координация и контрол на инвестициите на администрацията в ИТ проекти.

Поредица от сигнали за продължаващи порочни практики в обществените поръчки, обявявани от държавни организации, постъпват в Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), алармираха наскоро от организацията.

"Старите познати схеми продължават да се използват и хвърлят сянка върху обявените от новото правителство и новия заместник министър по ИКТ Първан Русинов намерения да осигурят честни и ясни правила", посочи БАИТ в писмо до медиите в края на септември.

БАИТ работи по няколко сигнала от свои членове, в които се забелязва старата тенденция да се подготвят тръжни документи, определящи еднозначно печелившите фирми.

Асоциацията отдавна се опитва да премахне и показателите, измерими във време, защото в търговете се дават най-екзотични предложения, например за гаранции, надвишаващи многократно гаранцията на производителя, и след това се печели въз основа на тях.

БАИТ продължава да настоява да се вземат мерки на държавно ниво това да не се допуска.

Коментар