Кетабайти и ронабайти: екстремни числа с нови имена

Колосалният обем данни, които се генерират по света всеки ден, накара учените да добавят нови префикси за големи числа (снимка: CC0 Public Domain)

За първи път от повече от 30 години бяха въведени нови термини в Международната система от единици (МСЕ). Има четири нови префикса, които описват много големи и много малки числа, досега без собствени имена. Представките са: рона-, кета-, ронто- и квекто-.

Международната система от единици използва седем основни мерни единици, като например метър и грам, които могат да бъдат модифицирани с префикси (като кило-, мега-, гига-, микро- и др.), за да описва големи или малки количества от тези единици. Това улеснява разбирането и комуникацията. Така например 649 000 000 байта стават 649 гигабайта, а 0,001 метра става 1 милиметър.Екстремно големите числа обаче си нямат собствени обозначения. В научните статии понякога се използва горен индекс, за да се даде яснота за големината на дадено число, но извън научните среди това изглежда трудноразбираемо и неудобно за изписване и четене.

Тъй като технологиите напредват и екстремните числа стават все по-популярни, изглежда са необходими нови префикси. В този случай мотивът са данните – в момента обемът на данните, създавани и консумирани в световен мащаб, се измерва в зетабайтове (10²¹), а след нивото на зетабайта има само още една наименувана единица – йотабайт (10²⁴).

И така, на Генералната конференция по мерки и теглилки (CGPM) този уикенд учените гласуваха да въведат четири нови префикса към Международната система от единици.

Числото 10²⁷ вече е официално известно като „рона-“, а 10³° вече е „кета-”, докато 10-²⁷ е „ронто-“, а 10-³° е „квекто-“. Това е в съответствие с конвенциите за именуване, които използват префикси, завършващи на „a“ за големи числа и „o“ за малки.

Според д-р Ричард Браун, ръководител метрология в Националната лаборатория по физика на Обединеното кралство (NPL) и водещ учен по предложението, тези имена са избрани, защото R и Q са последните две букви от латинската азбука, които не се използват за други префикси.  За първи път от 1991 г. към таблицата са добавени нови префикси.

Учените предполагат, че първото приложение на новите „големи“ префикси ще бъде в света на данните: очаква се скоро да боравим с ронабайтове и кетабайтове.Все пак, както при всички префикси на МСЕ, и новите могат да се използват за всички мерни единици. Например, масата на Земята се оценява на около 1 ронаграма, а на Юпитер – около 1 кетаграма. В другия край на скалата масата на един електрон е 1 ронтограм, докато 1 квектограм е масата на един бит данни, съхранени на мобилен телефон.

Коментар