Трето поколение GЕANT свързва учените

Ново поколение на GЕANT, супер-бързата паневропейска изследователска интернет мрежа, официално бе обявено днес. 40 милиона изследователи и студенти от Европа, които използват GЕANT, ще могат по-добре да се справят с научните предизвикателства благодрение на иновациите и подобрените услуги на мрежата.

От 2012 г. изследователите ще могат да се радват на скорости до 100 гигабита в секунда. Това е десетократно повече в сравнение с доегашния капацитет на мрежата.

По-високите скорости ще позволят на учените да си сътрудничат по-добре. Те ще имат възможност да обработват огромни обеми данни по различни научно-изследователските проекти, нато например големия адронен колайдер на CERN или гигантските телескопи, които разглеждат небето над нас в търсене на информация за нашата галактика.

GEANT 3 получи финансиране в размер на 93 милиона евро по линия на Седма рамкова програма на ЕС и сходно количество финансиране от европейските Национални изследователски и образователни мрежи.

GЕANT, която обхваща около 50 хияди километра оптични връзки и над 40 милиона учени, ще може да предложи услуги, които да я утвърдят като най-напредничавата изследователска мрежа в света. Проектът GEANT 3 е съсредоточен върху разработването на портфолио от нови услуги, като например “капацитет по заявка” за специфични научни проекти. Така например астрономите, изучаващи вселената, ще могат да съчетаят даните, събирани от всички радиотелескопи, и да обединят информацията през GEANT чрез връзка “по заявка”. Това е по-добре, отколкото да изискват постоянно, винаги активно, но не постянно утилизирано комуникационно трасе за преноса на тези данни.

Чрез инвестиции в модерни технологии проектът за новото поколение GEANT цели да задържи Европа в челните редици на изследователските мрежи и е-науката.  

Коментар